Høyre-regjeringen vil svike landet igjen!

Publisert 24.1.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikimedia

Selv med tre partier, Høyre, FrP og Venstre, får vi fortsatt kalle den Høyre-regjeringen i og med at det hovedsakelig er det partiet som herser med de andre partiene og med oss! Nå skal også kraftforsyningen bort fra norsk råderett. 

Regjeringen vil innlemme Norge i EU’s energiunion – også stikk i strid også med Grunnloven! Men Grunnloven har jo vist seg ikke å ha særlig verdi for dagens regjering – stygge brudd på den har skjedd flere ganger i de siste 4 årene. Vi har fått den mest udemokratiske regjeringen i nyere tid. Alt og alle overhøvles mot fagfolks og den øvrige ekspertisens anbefalinger og mot det klare folkeflertallets ønsker og vilje. Man kan jo bare se på alle Høyres såkalte reformer som ikke har noe med reformer å gjøre, og som har møtt massiv motstand fra folk flest. NSB trues, resten av Posten trues, og generelt sagt er hele vår kulturarv truet – i første rekke av et parti som frekt nok kaller seg «verdikonservativt»!

Det som i virkeligheten skjer igjen – er at regjeringen trinn for trinn prøver å snik-innmelder Norge i EU via finurlige bakdører som de tydeligvis ikke tro at folket vil oppdage.  Regjeringen Gro Harlem Brundtland svek Norge da landet ble Schengen-medlem, og våre grenser ble satt vid åpne for all verdens kriminalitet og annen «fri utfoldelse»av alskens kulturer og tvilsomme religioner over våre grenser – i den grad det lenger kan kalles grenser.

Det er kanskje ikke særlig bra å ønske kriser, men forsyne meg ønsker jeg meg heller en solid regjeringskrise som feller regjeringen, enn flere år med en ansvarsløs regjering som gradvis gir bort landet og dets grunnverdier, og som totalt mangler respekt for folkets mening og ønsker.  Det eneste partiet som ser ut til å følge folkets ønsker og som har en fornuftig politikk er faktisk Senterpartiet.  Bare synd hvis dette partiet må alliere seg med AP.