Høyre – tankeløshetens parti

Bergen. Publisert 12.1.2017
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Konsekvensanalyse er et mye brukt ord i tiden. Man kan i hvert fall fastslå 100% at Høyre ikke vet hva ordet betyr. Og følgelig gjør de heller ikke bruk av den praksisen som begrepet innebærer. Det synes også klart i flere sammenhenger at H også kan stå for Hensynsløshetens parti.

Jeg sikter i korthet til Solberg-regjeringens for lengst overskredne tabbekvote ut fra de nærmest talløse såkalte «reformer» som er dels foreslått dels gjennomført de siste 3 årene. Alle mot så vel eksperters og folkeflertallets klare anbefalinger. Alle disse 12-15 «reformene» har både jeg og andre skrevet om både i nettavisen Samfunnsmagasinet og i papiraviser adskillige ganger.

Høyres skattepolitikk har medført betydelige skatteletter for de som har mest å rutte med fra før. Likevel benekter Solberg & Co. dette – trass i krystallklare kjensgjerninger.  Høyre har også gått i brodden for høyere egenandeler i forb. med legebesøk, medisiner, osv. Dette har rammet svært mange. Nå fantaserer Høyre om et pengeløst samfunn, og har allerede fått klinkende klare argumenter MOT et slikt vanvidd.

En lang rekke konsekvenser har vært lagt frem,- men arrogansepartiet Høyre vil ikke høre. Jeg vil her anbefale å lese lederartikkelen i Bergensavisen 9. januar i år. Den alene skulle gjøre det helt klart for alle og enhver (unntatt for Høyre, selvsagt) hvilke problemer som kan og vil oppstå hvis all betaling skal baseres på kredittkort og nettbank-overføringer. Jeg er ikke for en ny regjering med Støre i spissen, men fri og bevare meg for flere år med Høyre-styre!