Høyres demokrati-oppfatning og en ny interessant meningsmåling

Publisert 8.3.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikimedia

De siste årene med en Høyre-dominert regjering har stort sett dreid seg om hva nevnte parti kaller «reformer». Her kan kort nevnes i stikkordform politireformen, skolereformen, nedleggelsen av viktige sykehus, svekkelsen av forsvaret, den meningsløse sammenslåing av kommuner og fylker, planlagt nedleggelse av NSB, planer om å avgi mer av landets grunnfunksjoner til EU, – herav en planlagt overføring av norsk el-kraft til EU. Altså en klar snik-innmelding til EU gjennom bakdøren – mot et fra før av klart folkeflertall! – og mange flere tiltak hvor folket/ekspertisen har gått markant mot samtlige. Arbeidsgivere – som jo er blant Høyres kjernevelgere – kan holde ansatte lenger om kvelden uten overtidsbetaling, – og planer om søndagsåpent – som endatil butikkeierne er i mot. Velferdsordninger tråkkes ned og ønskes bort. Mange flere forslag/tiltak kunne nevnes.

Vi har aldri hatt en så diktatorisk og arrogant regjering som regjeringen Solberg! Begreper som demokrati og rettferdighet synes helt ukjent for Høyre. Partiet har yndet å kalle seg «verdikonservativt» – men de verdiene er nok tråkket ned av dem selv for lengst! Regjeringen Solberg skaper utrygghet og frustrasjon landet over. Det aller siste på Høyres lange diktatoriske liste er tvangs-sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark. Her har man den siste tiden sett norgeshistoriens største motstand i nyere tid mot et politisk vedtak. De nevnte fylker vil absolutt ikke slås sammen, og grunnene er soleklare og helt tydelig lagt frem. På spørsmål fra medienes intervjuere hva som skjer når disse fylkene nekter en sammenslåing? Jo, i følge kommunalministeren skal de da tvinges – her skal altså brukes makt. Høyre i et nøtteskall! En så stor sak krever egentlig en folkeavstemning, men slike avstemninger er Høyre svært redde for i flere sammenhenger – fordi de da vet at de ville bli nedstemt!

Hvis Solberg-regjeringen skal få fortsette sine hensynsløse herjinger i 3 år til, kan vi vente oss et svært splittet samfunn – og en sterkt økende politikerforakt. Vi vil også få en betydelig svekkelse innen velferden. Kort sagt et kaldere samfunn – noe vi allerede er på vei til – «takket» være «det verdikonservative reformpartiet» Høyre – som så langt stort sett har vist en egen evne til å rive ned det bestående!

Ny og interessant meningsmåling

I følge Dagsrevyen 7. mars er Senterpartiet nå større enn Fremskrittspartiet. KrF er under sperregrensen – som Venstre. Arbeiderpartiet ligger på ca. 20%. I demokratiets navn burde Venstre forlatt regjeringen, og erstattet av Senterpartiet med ca. 12,5% – altså landets tredje største parti. Senterpartiet sitter tydeligvis med den beste partilederen av dem alle – Trygve Slagsvold Vedum snakker fornuft og følger den klare folkeflertalls-viljen i de fleste viktige spørsmål. Etter hvert som flere våkner vil nok mange forlate diktaturpartiet Høyre og sannsynligvis går over til Senterpartiet. Ikke minst velgere nordpå.

KrF er blitt et liberalt parti som tråkker på grunnleggende kristne verdier, og har en leder som helt klart ikke er moden å sitte som leder lenger. FrP har sviktet sine velgere totalt, og går stadig rett mot partiets opprinnelige prinsipper og løfter. Partiet er kort sagt helt i lommen på Høyre og er blitt storebror Høyres marionett. FrP tør ikke lenger å opponere mot Høyre, og følger partiet slavisk. Det tåler selvsagt ikke velgerne, og FrP vil nok krympe enda mer. Det har de selvsagt seg selv å takke for. Jeg tror at FrP ville fått mer av sitt opprinnelige program gjennom utenfor regjeringen, i stedet for å bli pisket til lydighet av Høyre.

Venstre i regjering representerer vel egentlig ikke noe annet enn et klovneri uten politiske linjer – en værhane i likhet med Kr.F. Og både AP og Venstre bøyer mer og mer av for tullepartiet Partiet de grønne (PDG) som heller ikke har noen politikk. Det er de politisk bevisstløses parti – det eneste de tilsynelatende har på programmet er bilhat – som til sist ender opp med døde bysentre og tap av mengder arbeidsplasser som følge av alle butikkene som forsvinner. Denne prosessen er allerede i full gang i Bergen og Oslo. Arbeiderpartiet trenger sårt til en ny leder. Jonas Gahr Støre dummet seg totalt ut før siste valg bl.a. ved å bebude høyere skatter. Dessuten megger partiet seg altfor mye med de grønne i byrådene i Oslo og Bergen. Det har partiet utvilsomt tapt mange velgere på. Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, kunne med sin holdning og meninger absolutt melde seg inn i Partiet de grønne!  Det er vel der han hører hjemme, ser det ut til. Han er egentlig en byrde av dimensjoner for partiet.

Jeg er ikke medlem av noe parti og vil heller ikke bli det. Men jeg tror bestemt at det partiet som i dag har mest fornuft og den lederen som er mest våken og mest demokratisk innstilt, er Senterpartiet og leder Veum! Jeg frykter et sterkt nedbrutt og splittet Norge på mange områder når Solberg-regjeringen en dag går av.