Høyres radikale konservatisme

Publisert 5.1.2019
Foto: Wikipedia

Tradisjonelt er det å være konservativ å ville beholde det bestående slik det er. Partiet Høyre ble vel her i landet – som søsterpartiene ellers i verden – stiftet for nettopp det. Men da besto det jo i vesentlig grad av å ville beholde det store klasseskillet som var – at de velstående fortsatt skulle besitte de største verdiene i samfunnet og slik bli enda mer velstående – på lønnstakernes bekostning.

Så vidt jeg vet kaller Høyre seg fortsatt et konservativt parti, men det er bare i navnet.  Høyre i Norge er blitt noe så sammensatt og selvmotsigende som radikalt konservativt! Det er altså ikke til å bli særlig klok av å prøve å finne ut hvilke prinsipper partiet i dag bygger på. Den gamle Høyre-ånden svever fortsatt over landet – bl.a. ved å bryte ned lønnstakernes opparbeidete rettigheter over lang tid og bedre frem for dem som har rikelig fra før. Det er en del av tradisjonell konservativ politikk.

Radikalisme er å ville bryte ned det bestående og omvelte deler av det bestående – altså det stikk motsatte av konservatisme. Her er det Høyre i dag kortslutter så det spruter! Regjeringen Solbergs mange uforståelige og anti-konservative sprang i alle retninger, vitner om et parti som har mistet sin egen identitet og som faktisk ikke vet hva de selv lenger står for. Jeg sikter til så vel Høyres nærmest utallige selvpåståtte reformer som i det store og hele har betydd noe helt annet i praksis.

Virkelige reformer forbinder man selvsagt med å reformere noe til det bedre. Høyre, med nikkedukkene FrP og Venstre på slep, har bare oppnådd det motsatte med sine såkalte reformer. Samtlige «reformer» ble der advart mot fra fagfolk og fra annen ekspertise – og fra folk flest. De aller fleste så nemlig på forhånd hva disse «reformene» ville føre med seg. Og de fikk rett. Folk flest vet svarene, så dem behøver jeg ikke referere her og nå.

Det er heller ikke konservativ politikk å selge ut vårt arvesølv til utenlandske spekulanter – heller ikke til norske spekulanter. Jeg sikter til vannkraften og NSB – to basis-resurser i Norge. Det samme regjerende trekløveret vil også rasere taxi- og lastebilnæringen til fordel for utenlandske ansvarsløse spekulanter. Hvis Høyre med dets regjerings-marionetter ikke for lengst har oppdaget hva de da er i ferd med å rive ned, har vi å gjøre med en direkte farlig og ansvarsløs regjering som er sovnet ved roret – eller ved rattet. Ved begge tilfeller ender det med knall og fall hvor etter det vil bli vanskelig å rette opp igjen kjempetabbene og sviket mot land og folk!

Hvis det norske folk fortsatt vil ha kontroll over våre egne resurser for fremtiden, er tiden fullmoden for å sette kjepper i hjulene for den sittende regjeringen! Det kan vi gjøre ved de kommende valg – hvis det – forhåpentligvis – er tidsnok da. Det hele kan bli farligere hvis Solberg & Co også får med seg KrF i regjering fra nyåret 2019. KrF har heller ingen synlig ansvarsfølelse for samfunnets fundamentale verdier bare de selv – som Venstre – kan oppnå en eller to posisjoner i regjeringen. Lenger strekker nemlig ikke anstendigheten seg. Maktsyken overskygger alt det andre.

Å beholde det eksisterende betyr også at de fylker og kommuner som ønsker å fortsette som selvstendige, må få lov til det. Det er ekte demokrati – et ord som Høyre jo ikke liker. Her har Høyre utvist en skammelig form for diktatoriske tendenser, men siste ord er heldigvis enda ikke sagt i disse sakene. Norge må snarest mulig penses over på et annet spor – med en annen og mer ansvarsfull ledelse som har sansen for landets beste og landets fremtid. Det oppnår man i hvert fall ikke med dagens politisk kortsluttete regjering!

Wilfred Høsteland