Hvem har skylden?

Publisert 8.9.2018
Av Per H. Midtgaard
Foto: Colourbox

Hvem har skylden for den norske saue-tragedien, politikerne, rovdyr-forkjemperne eller saue-eierne? Et hvert individ, menneske eller dyr, har behov for næring, dersom det skal overleve. Denne helt nødvendige næringstilgangen til alle individer har to leverandører. Det mennesker produserer, og det naturen selv produserer. Skulle disse to hovedleverandørene kollapse, kan vi bare ane rekkevidden av en global dyrekatastrofe.

Her forleden fikk vi demonstrert i ett tv-program, hvor man har klart å dressere hunder til «vaktbikkjer» rundt en saueflokk. Hundene er drillet til å ha forskjellige oppdrag. En er ekspert på varsling, de andre slår ring om flokken. Ulven stikker av og sauene er reddet for en tid. Dette høres da fantastisk ut, sett fra saue-eierens ståsted. Endelig kan en urgammel stridsøks legges ned.

Men hva med rovdyrene, hva skal de leve av i fremtiden? For næring må jo alle individer ha. Da må det nødvendigvis bli det naturen produserer selv, hjort, rådyr, dådyr og elg. Så når den ressursen blir redusert til et minimum, hvor skal en viltvoksende skrubbsulten rovdyrflokk få maten fra da? Vi har i vår dyrevernlov et klart udiskutabelt ansvar for å ivareta dyrenes helse, herunder godkjente husdyr-rom, god og rikelig foring. Det er straffbart å sveltefore dyr.

Utmagrede dyr skal avlives. Dette er selvfølgelig henspeilet til husdyrhold. Og la meg legge til. Vi har i Norge et av verdens beste dyrehold, selv om at det har inntruffet tragiske dyremisshandlings saker også i Norge. Min konklusjon blir derfor at skal man unngå at disse dyrene ikke skal svelte til døde, så er det etter dyrevernloven et klart påbud at de skal avlives.