Hvem holder ”høykostnads-landet” Norge ved liv?

Publisert 6.6.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior
Foto: Colourbox

Hvor ofte får man ikke høre fra både myndigheters og politisk hold at; ”dere må alltid huske på at Norge er et høykostnads-land”. Det nevnes også ofte ”grunnet et høyt pris- og lønnsnivå”. Den første delen av påstanden er helt korrekt, for dyrt har det vært siden forne dager. Den andre del av påstanden er derimot direkte misvisende og ikke riktig.

Lønnsnivået til vanlige arbeidstakere er ikke så høyt som politikere, media og de styrende ofte blamerer om. Og inntekten til landets slitere (pensjonistene) underreguleres fortsatt, en underregulering som ikke kan kalles for annet enn ren økonomisk vinningskriminalitet fra statens side. Her følger et utdrag av en del årsaker til det høye kostnadsnivået i Norge.

1. Det er dyrt å skaffe seg egen bolig.
(Innskudd, fellesutgifter, leie i andelsleilighet, selveier).

2. Det er høye gebyrer til staten for kjøp og salg av boliger.
(Selger /kjøper belastes).

3. Det er dyrt å leie bolig i Norge.
(Leie til huseier, huseiers skatt til stat og kommune. Leietaker belastes).

4. Det er dyrt å kjøpe strøm til bolig.
(Avgift til strømleverandør, statlig skatt pluss moms).

5. Det er dyr leie for strømnettet.
(Nettleie pluss statlig skatt pluss moms. Boligeier, leietaker belastes).

6. Det er dyrt å handle mat.
(Kostnader for produsenten. Transport til flere mellomledd, transport til butikk og dennes fortjeneste. Forbrukerne belastes).

7. Det er dyrt å kjøpe miljøvennlige biler i Norge.
(Pris fra produsent, forhandlers fortjeneste, reg. avgift og andre skatter til staten. Bilkjøper belastes for sluttsummen).

8. Det er dyrt å låne penger til eget forbruk.

(Bankens fortjeneste er høye renter og gebyrer).

9. Det er dyrt å handle klær.
(Produsent, transport, forhandler, butikk, forbruker belastes for sluttsummen).

10. Det er dyrt å se på tv eller eie tv.
(NRK, en statskanal som skal ha over kr. 3 000,- i årlig avgift).

11. Det er dyrt å reise kollektivt i Norge.
(Transportørens fortjeneste, skatt og moms til staten. Den reisende betaler sluttsummen).

12. Det er svindyrt å kjøre bil i Norge.
(Bomstasjoner. Fett utbytte til eiere, skatt og moms. Bileieren belastes for sluttsummen).

13. Det er svindyrt å parkere i Norge.
(Kommuner, p-selskapets fortjenester og deres avgifter igjen tilkommune og stat. Bileierne belastes for sluttsummen).

13. Det er dyrt å kjøpe bensin og diesel.
(Produsents fortjeneste, selgerens fortjeneste, avgifter, skatt og moms til staten. Bileier belastes for sluttsummen).

14. Det er dyrt å spise og drikke ute i Norge.
(Innkjøpspris, fortjeneste til restaurant, skatt og moms til staten. Gjesten betaler sluttsummen).

15. Det er dyrt å ha barn i barnehager.
(Kommunale og private fortjenester).

16. Det er dyrt å ha barn på skolefritidsordninger SFO.
(Kommunale fortjenester).

17. Det er dyre egenandeler innen det meste på helsesektoren.

18. På alders- og sykehjem suger også kommuner penger fra eldre.

19. Lønn og andre godtgjørelser til stortings-, regjerings- og kommunalpolitiker er for høye.
(Det samme gjelder administrasjonen.
Dette gir økt stats- og kommunal skatt for folk flest).

20. Pengesløseriet til det såkalte barnevernet er skremmende og gedigent.
(Belastes den vanlige skattebetaler).

Etter sfm.no sin mening er det minst fire hovedårsaker til dette.

1. Politikere som ikke skjønner at inntektene er det folk flest skal leve av.

2. Den norske statens avgifts- og skattekåthet.

3. Norske kommuners skatte- og avgiftskåthet.

4. Norsk nærings- og finansvirksomhets grådighet etter store fortjenester.

Når prisene i Norge til stadighet øker på det aller meste vi tar og rører ved, og ikke lønn og pensjoner samtidig oppjusteres (indeksreguleres), så sier det seg selv at over tid så vil ikke regnestykke gå opp for de aller fleste vanlige lønns- og pensjonsmottakere. Dette burde ikke være så fryktelig vanskelig for noen politikere å skjønne, men det ser faktisk ut som at det er tilfelle.

For eksempelvis en stortingsrepresentant med en nettoinntekt etter skatt på rundt kr. 600 000,-, så vil ikke det høye prisnivået i Norge være så avskrekkende. Men dersom to personer starter på kr. 450 000 brutto og samlet – og før skatt, da blir regnestykke et helt annet. Enda verre blir det for enslige som kanskje må starte på kr. 250 000 eller under det igjen i brutto og før skatt er trukket. For slike er kostnadsnivået i Norge en ren katastrofe.

Det hersker ingen tvil om at majoriteten av norske politikere, staten og norske kommuner, er særdeles kåte og grådige etter avgifter og enda mer skatt. Ofte innføres avgifter som man heller ikke har tenkt over konsekvensene av. Den nå så godt kjente ”sukkeravgiften”, gjorde handelslekkasjen til Sverige enda større enn tidligere. Den Venstre-innførte ”flyskatten” ødela ca. 1000 arbeidsplasser på Moss/Rygge Lufthavn i Østfold. I Oslo og Bergen skal det settes opp enda flere bomstasjoner, slik at helt andre formål enn det bompenger er ment til, skal fullføres. Stikkord: Bl.a. sykkel-tunell og bybaner. Folket, billistene skal flås enda mer.

Nå må etter hvert samtlige norske politikere, stat og kommuner ta sitt ansvar. De må alle forstå at folk skal kunne leve og bo av det de tjener. Som en god start bør man fjerne all skatt på inntekter under kr. 250 000,-. Det ville være et godt tiltak. Dernest burde staten sette kraftige skatter for dem som i dag er nullskatteytere. Dem finnes det en del av også i Norge. Det er umoralsk og uetisk at de med vanlige inntekter skal flås med skatter og diverse avgifter, mens andre med både fjell- og fjordparadis og bolig i beste villastrøk rundt om i Norge, derimot skal slippe å betale så mye som en eneste krone i skatt.