Hvite skjorter, pc og slips, metter ikke

Publisert 11.9.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Matkrise? I Norge ligger tusenvis av gårdsbruk og småbruk nedlagt, og stadig kommer flere på den skandaløse listen. Dyrket mark overtas av ugras, busker og drittskog. Maskinpark står både innendørs og utendørs, og ruster og støver ned. Enger og åkrer som kunne skaffet Norge både hvete, havre, bygg, rug, poteter og grønnsaker – verdifull primærmat, dersom krig og stengte grenser skulle skape knapphet i butikkenes hyller, ligger brakk. Arbeid i byene lokket folk vekk fra landsbygda, hardt arbeid, svette og kav fra morgen til kveld.

Regjeringen bør sette ned en gruppe som kan utarbeide en strategi for å gjøre det attraktivt for norske «grønne fingre» å få i gang rasjonell og effektiv drift igjen på disse meget verdifulle gårdene og småbrukene. Med oppdatering av utstyr, og økonomi som skaper liv og lyst igjen i landbruket. Jeg er ikke i tvil om at Norge langt på vei ville vært selvforsynt med primærmat, dersom politikerne hadde gått helhjertet inn for det.

Mange ville ønsket nærkontakt med natur, husdyr, og det gode bondeliv velkommen, dersom det ble skapt levelige kår i et nytt, pionér-preget jordbruk over hele landet. Norge har absolutt bruk for folk som dyrker det vi alle må ha for å leve. Man blir ikke mett av å spise hvite skjorter og slips, pc’er, aluminium, plast og stål.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.