Hvor ble det av?

Publisert 13.9.2022
Foto: Wikipedia/Lars-Göran Lindgren Sweden

Hvor er FRIONOR-navnet Kjell Inge Røkke?

Frionor var et resultat av den gjenreisningsprosessen som fant sted etter krigen. Navnet skulle raskt bli et instrument som gjorde det mulig å eksportere større mengder av Norges rike fiskeressurser, og dermed skaffe landet hardt tiltrengte inntekter. Fryseteknikken ga helt nye muligheter for lagring og eksport av kvalitetsprodukter. Merkevarebygging og produktutvikling har hele tiden vært en sentral del av virksomheten.

Helt siden 1947 har Frionor-navnet vært et dominerende varemerke for norske frosne matvarer i en rekke markeder, og med årene fikk selskapet fotfeste i stadige flere land over hele verden. Norske frossenfisk-produsenter sto sammen bak dannelsen av det andelslaget som etter hvert vokste til et moderne, internasjonalt næringsmiddelselskap.

I 1995 begynte dessverre” nedslaktningen” av firmaet. Orkla A/S hadde de siste årene fått meget stor makt med en eierandel opp mot 50%. Frionor vedtok å konsentrere videreforedlingen i Norge til kun ett anlegg, og Trondheim ble valgt både av økonomiske og strategiske grunner.

Frionor-navnet forsvant, og Findus tok over. Senere har man også lagt ned denne solide fiskefabrikken i Trondheim. Hva tenkte Kjell Inge Røkke på og hva ville han med norsk fiskeindustri? Norway Seafood med Røkke i spissen har senere solgt frossenfisk-virksomheten inklusive det norske varemerke Frionor til den svenske Wallenberg-gruppen. Dermed ble Kjell Inge Røkke i lomma på Wallenberg når det gjelder videreforedling av frossenfisk. Svenskene eide da både Findus og Frionor på verdensmarkedet.

Svenskene kjøpte likegodt også Røkkes tidligere frossenfiskfabrikk i Trondheim som han sa han skulle satse på. Svenskene hadde dermed full kontroll over videreforedlingen av frossen fisk og Frionor og Findus som tidligere var norsk var nå i lomma på Wallenberg. I dag er Frionor navnet totalt borte.

Jeg og det norske folk hadde en gang tro på forretningsmannen Kjell Inge Røkke. Han viste nasjonalfølelse og tenkte norsk.  Det var den gang. Røkke viste gjennom å selge” HJERTET” i norsk fiskeindustri (frossenfisk-virksomheten) sitt sanne ansikt.  Etterpå satset han i stedet på rekefiske og det ble vel også for smått. Nå flytter han ut av landet og til Sveits og glemmer totalt hvordan han kom til den rikdommen han har fått gjennom årene.

Svein Otto Nilsen
Tidligere Frionor selger i Trøndelag