Hvor er hjelpen til de som er gjeldsslave?

Publisert 3.2.2023
Foto: Colourbox

Jeg leser i Adresseavisen om Steinar som betaler ned på 35 år gammel gjeld. Likevel blir den større og større.
Jeg har vært dommer i Forliksrådet og har selv sett at det er mange som Steinar og som sliter hele livet for å få hjelp til å komme ut av gjeldsproblemene.

Stadig flere trenger bistand til å håndtere gjeld og unngå en negativ gjeldsspiral. Gjeldsrådgiving må bli langt bedre utbygd slik at ventetider og forverring av gjeldssituasjonen kan unngås. En tidlig hjelpeordning kan redde mange liv og familier. NAV, kommunene og organisasjoner av og for de berørte må kunne spille mer på lag og utfylle hverandre.

Som Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag mener jeg at kommunene skal legge til rette for gratis juridisk veiledning i gjeldssaker som innbyggerne trenger hjelp til. Dette skal ikke i utgangspunktet koste kommunene noe da det er staten som skal betale for dette. Dette må ikke være en så byråkratisk ordning som gjør at den enkelte kvier seg med å ta kontakt med hjelpa.

Det er også viktig at man gjennom skolen får bedre økonomisk opplæring. I dag lokkes mange med stadig nye betalingskort og lå uten å få vite konsekvensene ved å ta disse i bruk.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag