Hvorfor er Høyre slik?

Publisert 23.10.2020
Foto: Wikipedia

Etter lekkasjer fra årets Statsbudsjett, renner nærmest innleggene fra eldre, syke, o.a. inn til avisenes leserspalter. Det gjelder – selvfølgelig – de forskjellige ytterligere kuttene for de nevnte svake gruppene. Egenandelene foreslås opp igjen,- og en del uføre og medisinavhengige skal også få færre fordeler. Noen medisiner har søkkrike Norge angivelig ikke råd til (!!) – men der er rikelig monn for å lette skatte-trykket ytterligere for de som har mye fra før! De rike får altså enda flere fordeler – enda mer skattelette! Så minnes der igjen om kuttingen til brillestøtte for barn, som allerede fremkom i forrige budsjett.

Det statlige tyveriet av de resterende 10% fra gifte og samboende pars opparbeidete pensjoner unnlater Høyre fortsatt å kommentere – noe de fleste andre partiene for øvrig også gjør. Her ville ethvert parti kunne hente inn adskillige flere velgere, men eldre velgere er tydeligvis ikke interessante. De hyler ikke høyt nok – men må bare finne seg i politikernes gi-blaffen-politikk.

Men det er Høyre (og dets halehengpartier KrF og Venstre) som er aller mest eldre-fiendtlig. Hvorfor har Høyre alltid hatt en slik innstilling? Høyre viser jo med stor tyngde at partiet fortsatt – som alltid – er klassepartiet – de velståendes og vellykkedes parti. Mottoet kunne like gjerne være «Mye skal få mer».

Men konservativ politikk fornekter seg ikke i andre land heller – vi har Thatcher i minne, og vi har dagens Trump-regime. Flere kunne nevnes.

Hvorfor er Høyre slik? Det må de selv kunne svare på, men det vitner jo bare om mangel på respekt for dem som har bygd opp landet og for dem som har det tøft fra før. Kort sagt – slike svake grupperinger bryr Høyre seg ikke om. De er visstnok mindreverdige! Blått er en kald farge! Høyre er det kaldeste partiet!

Wilfred Høsteland