Hvorfor er ikke helseattest for eldre bilførere fjernet?

Publisert 6.4.2022
Foto: Sfm.no (Innfelt: Statens Vegvesen)

Tidligere samferdselsminister Hareide gjennomførte ikke Stortingets vedtak fra 27. mai om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere med virkning fra senest 1. august 2021. Stortingets vedtak var et anmodningsvedtak, som innebærte at Stortinget ba regjeringen om å utføre noe, uten at det er lovpålagt.

Pensjonistpartiet synes det er alvorlig når en statsråd ikke utfører det som blir vedtatt og alvorlighetsgraden er ikke mindre når dagens regjering med SP og AP heller ikke iverksetter vedtaket. Dette er etter Pensjonistpartiets mening et meget viktig vedtak og må følges opp. Det er ikke bare eldre som blir berørt av denne strenge ordningen med helseattesten.

I Trondheim går det en ung mann på kun 62 år som er fratatt førerkortet ettersom han har dårlig syn på ett øye. Han har kjørt prikkfritt i alle år og får ikke engang prøve saken på nytt. Har man glassøye på ett øye så kan må få sertifikat, men i denne saken så er det sidesynet på venstre som gjør at han ikke får forlenget sertifikatet.

Jeg vet det ble strengere i 2016, men Pensjonistpartiet håpet at gjennom endringer i regelverket, så kunne både denne personen og mange flere få et håp om å få prøve saken på nytt i 2022 om å få tilbake førerkortet.

Svein Otto Nilsen 
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre