Hvorfor går dette så tregt?

Publisert 11.2.2019
Foto: Pixabay

Nobelprisen i medisin 2018 ble tildelt forskerne James Allison og Tasuku Honjo da de klarte å påvise hvordan immunforsvaret kan beskyttes, slik at kroppen selv kan vinne kampen mot kreft. Metoden innebærer følgende:

1)    T-cellen oppsøker og dreper celler som viser tegn på kreft – uansett type. T-cellen identifiserer kreftceller ved hjelp av reseptorer (PD-1).
2)    Med spesielle proteiner på overflaten kan kreftcellen lamme T-cellen, men…
3)    Antistoffer – utviklet av T. Honjo – blokkerer reseptorene, slik at T-cellen kan jobbe uforstyrret videre med å uskadeliggjøre kreftcellene.

Denne metoden kan fjerne samtlige kreftceller på få uker! Og det er da betimelig å stille norske kreftleger følgende spørsmål: Forskerne har jo gjort vellykkede forsøk med metoden på mennesker, så HVA er det som gjør at metoden ikke allerede er tatt i bruk for samtlige kreftpasienter i Norge? Skal tusener måtte dø, fordi det norske helsevesen er så tregt når det gjelder godkjenning og aktivering av nye ting!

Ta i bruk Honjos antistoff og T-celler så raskt det lar seg gjøre, og spar pasientene for måneder og år med celle-gift, operasjoner og stråling! Vi må vel ikke vente i årevis på norsk byråkrati når mange liv kan reddes, og mange lidelser og unødvendige dødsfall kan unngås! Det finnes faktisk forskere utenfor Norges grenser som kan komme fram til revolusjonære resultater! La nå ikke den norske varianten av jante-loven hindre metoden i å tas i bruk – snarest!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.