Hyppigere bruk av smertestillende

Ungdom og unge voksne bruker reseptbelagte smertestillende mye hyppigere i dag enn for 15 år siden

Publisert 12.9.2022
Kilde: Mynewsdesk
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det kommer frem i en studie der forskerne har gjennomgått forbruket av reseptbelagte medisiner mot smerter, angst og søvnvansker blant alle barn, ungdom og unge voksne i Norge fra 2004 til 2019.

– Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland, stipendiat ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Det er særlig bruk av paracet og gabapentinoider som har økt. Også unges bruk av opioider har økt noe i perioden. Bruken av sterkt vanedannende medisiner mot angst og søvnvansker er redusert.

Dramatisk økning blant små barn

Stangeland forteller at bruken av enkelte sovemedisiner, som melatonin, har økt dramatisk blant barn fra 5 år og oppover.

– Med unntak av den økende bruken av melatonin ser vi overordnet at barn i Norge i dag i liten grad får utskrevet smertestillende, angstdempende og sovemedisiner forut for pubertet. Fra 15 års alder øker antall brukere av slike medisiner imidlertid jevnt og trutt med stigende alder blant ungdom og unge voksne av begge kjønn, selv om jenter bruker noe mer enn gutter, sier Stangeland.

Kunnskap om det økte forbruk av slike medisiner er viktig for alle som jobber med barn unge, da hyppig bruk kan medføre alvorlige negative konsekvenser for individ og samfunn, inkludert misbruk og avhengighet.

Referanse
I artikkelen ‘Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019’ gir Stangeland og medforfattere innblikk i utviklingen av forbruket av reseptbelagte medisiner mot smerter, angst og søvnvansker blant alle barn, ungdom og unge voksne i Norge fra 2004 til 2019.

Dette arbeidet er et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet (FHI), Forandringsfabrikken og Rådet for psykisk helse. Prosjektet «En pille for smerten?» er støttet av Stiftelsen.