I disse valgflesk-tider!

Publisert 12.4.2017

Av Ann-Kristin Johansen, Moderatene
Partisekretær og Fylkesleder i Sør-Trøndelag
Foto: JH Media arkiv (Åge Hagevik)

Her i Norge, verdens beste land å bo i, har vi barn som går til sengs uten mat. Eldre som går uten medisin og som må legge seg kl 18-både sulten og uten å være trøtt pga nedbemanning. Mentalt syke uten behandling. Uføre uten et verdig liv og penger nok til nødvendig behandling. Dødssyke som ikke får medisinen de trenger, for den er for dyr. Middelklassen må låne seg til gjeldsslaver for å leve et alminnelig liv og klare å betale alle tilleggsavgiftene våre stortingsrepresentanter pålegger oss. Narkomane blir behandlet som om de har pest og blir jaget hit og dit istedenfor at vi griper fatt i «sykdommen» og hjelper dem både med avrusing og ettervern. Vi har falleferdige skoler og sykehus, de fleste legges ned for alt skal sentraliseres. Vi har et skolesystem som gjør at flere og flere i vår kommende generasjon «ramler» utenfor systemet. Det betyr at systemet er feil, ikke omvendt!

Gi andre en sjanse

Vi har bom-finansierte veier som til tider ikke er kjørbare. I Grunnloven står det at vi skal ferdes fritt i landet. Militære uten riktig og nok utstyr, og mangel på opplæring. Men, vi har milliarder av kroner som vi sender til andre land før vi hjelper våre egne. Folkevalgte må ta mer ansvar for sitt eget land og rike. Det norske folk er også verdifulle. Vi har tross alt betalt både skatter og avgifter i et helt liv, og i flere generasjoner, til statskassen for å sikre oss og kommende generasjoner en verdig velferdsordning. Det blir helt feil når vår nåværende statsminister setter folk opp mot hverandre ved å si at det norske folk må finne seg i å bli satt til side, for vi har så mange nye landsmenn vi må ta hensyn til. Både tidligere og nåværende regjering har sviktet sitt folk og sitt land. Kanskje er det på tide å gi noen andre en sjanse?

De kan ha så fint partiprogram de bare vil, og de kan spy ut valgflesk så mye de bare vil, men det hjelper lite når våre 3 største partier, Ap, H og Frp, er for EU, EØS og Schengen (Siv Jensen har gått ut og sagt hun ikke støtter EU, men er fremdeles for EØS og Schengen. Det er nesten verre enn å bli med i EU for da har vi ingen stemmerett). Det betyr at disse tre partiene sier nei til selvråderett. Nei til at Norge skal bestemme over seg selv. De sier ja til at 1 % av verdens rikeste skal detaljstyre oss og bestemme over oss. Jeg kan garantere deg at de ikke har interesser i vår velferd, men penger – penger alene. Middelklassen, fattige, syke og pensjonister er null verd for dem, og vi kan si farvel til våre velferdsordninger. Rike blir rikere, og middelklassen og fattige blir fattigere. EU, EØS og Schengen er også grunnlovsstridig. Norges grunnlov § 1 slår fast at Norge skal ha nasjonal suverenitet.

Håper dere har dette friskt i minnet i disse valgflesktider. Vi i Moderatene anbefaler alle å stemme på partier som går imot EU, EØS og Schengen. Vi ønsker å bevare Norge, vår selvråderett og våre velferdsordninger, og det håper vi du også vil.