Ikke lett å bli av med farlige byråkrater

Publisert 15.8.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Illustrasjonsfoto: Colourbox

De aller fleste av våre politikere får så hatten passer når noe går galt. Og når noe går skikkelig ille, da blir også en og annen sjelden gang byråkrater trukket til medansvar. (Jf. tunnelskandalen i Vestfold for en del år siden). I blant får også politikere sterk kritikk som faktisk skyldes tabber og åpenbare feil som byråkratene egentlig burde stå ansvarlige for. 

Hvem er så byråkratene, og hvor finner vi dem? En byråkrat er en kvinne eller en mann som kan være stiftelses- eller organisasjonsansatt, en offentlig ansatt i et departement, i et direktorat, i politiet, i domstolene, eller en privat ansatt knyttet til offentlig virksomhet osv. osv. Upopulære og udugelige politikere kan byttes ut ved valg eller fjernes ved mistillitsforslag. Å derimot få fjernet udugelige og farlige byråkrater synes nærmest umulig i Norge.

Fakta tilsier at mange byråkrater begår ofte legaliserte ”regel-skapte” eller ”regel-aksepterte” handlinger, slike som kan være, eller som er klart strid med nasjonalt lovverk og internasjonale overenskomster som eksempelvis EMK eller FN-konvensjoner osv. Det virker og som at politikere generelt sett ikke er så veldig opptatt av om byråkrater, som tross bedre vitende begår lovbrudd, ikke blir etterforsket, straffeforfulgt og dømt. Og selv om bevisene er utvetydige.

Politianmeldelser mot farlige byråkrater blir som regel henlagt med begrunnelsen ”intet straffbart forhold begått”. Prøver man å påanke en slik avgjørelse til stats- og riksadvokaten, får man som regel tommelen ned. Media synes heller ikke å være så veldig opptatt av å sette fokus på byråkrater, eksempelvis innen ”juss-eliten”, hvor en del av dem faktisk representerer en åpenbar fare for folks rettssikkerhet.

Svært ulike domsavgjørelser i helt identiske saker, avslører ikke så rent lite om at alt ikke står rett til på juss-sektoren. Sfm.no spør om byråkrater som begår lovbrudd, fortsatt skal beskyttes for enhver pris? Skal de fortsatt få lov til å skalte og valte med både mennesker og lovverk akkurat som det passer dem? Vi må erkjenne at en skikkelig oppvask er helt nødvendig og helt på sin plass.