Ingen menneskerett å få asyl!

Publisert 19.10.2020
Foto: Colourbox

Det er faktisk ingen menneskerett å få innvilget asyl i Norge. Siden midten av 1980 tallet, har jeg som politiker hevdet at Norge har altfor mange grunnløse asylsøkere som har fått opphold i fedrelandet. Faktum er at mange av dem som har fått opphold i Norge, reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med norske asylregler som vi overhode ikke kan godta lengre. Asylindustri-svindelen industrien – må stoppes.

Norge er et lite land, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig til. Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk, noe dagens politikk ikke synes å være. Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge – for at de var forfulgt, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl, at det må medføre at disse personene må fratas sin asylbeskyttelse i Norge og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea – for godt.

Og for de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. Jeg og Demokratene vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen. En svindel som for øvrig også UDI tidligere har bekreftet er omfattende. Avslutningsvis: Husk at det er ingen menneskerett å få asyl i Norge, slik en kan få inntrykk av når en hører på de aller fleste av våre stortingspolitikere.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene