Inkompetente politikere har vi pr. i dag mer enn nok av!

Publisert 24.9.2018
Av Terje Haugom DEM
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Når politikere får makt – det være seg i et bystyre, fylkesstyre, storting eller regjering -, virker det ofte som om de mister den bakkekontakt de hadde før, og lar trangen til å markere seg, herske over andre, eller sette horrible idéer eller prosjekter ut i livet. Som regel har de ingen faglig bakgrunn for den stilling, det verv, eller den ministerpost de skal skjøtte.

Konsekvensene av realisering av eventyrlige, revolusjonære eller håpløse idéer hos politikere er det flust av i det norske samfunn. Et av disse høyst tvilsomt lyse hoder fant ut at bilistene skulle få betale for at de uten bil skulle få gode kollektiv-tilbud, at syklister uten begrep om trafikkregler skulle få egne sykkelveier, og at bilistene skulle straffes økonomisk fordi de som fyrer med rå ved skulle slippe å bli tiltalt for forurensing på høyt nivå. Man fant en stor gruppe syndebukker – de som kjørte fossilt -, og som derfor måtte lide under økonomisk justismord. Nei da, – det statlige ansvar for samferdsel skal selvsagt ligge på bilistenes skuldre!

Samtidig finner de overstadig glupe politikere ut at – selv om Norge har egen olje – bilistene skal vær så god få betale verdens dyreste literpriser, «styrt fra verdensmarkedet». Å lette på avgiftene på pumpene? Å, ikke tale om! Næringsliv og barnefamilier skal få blø! Vi politikere kan da ikke gjøre noe som virkelig monner for folk flest! Vi må ikke bli ansett som myke, men sterke og upåvirkelige!

I byen mellom de 7 fjell skal de over-intelligente politikerne i bystyret presse en bybane på folk som ikke vil ha den! Hverken i Åsane eller i Fyllingsdalen vil befolkningen ha bybane til en astronomisk sum milliarder! De er godt fornøyd med et busstilbud som funker meget tilfredsstillende. Men nei da, – de inkompetente lytter ikke til det folk de skal tjene, og vil for sikkerhets skyld sette opp et større antall ekstra bomstasjoner. På de mest tenkelige og utenkelige steder, langs små landeveier i bygdene, og endatil i sentrum av byen. Uansett hvor langt eller kort byens bilister har tenkt seg – de skal bidra til de nye bybanene som 85 % av folket ikke vil ha! Nemlig! (Napoleon sa: «Staten, – det er jeg!» Utrolig smittsomt virus.)

Politikere av de nevnte kategorier finnes dessverre overalt i Norge. Og deres tvangs-forestillinger om at det nettopp DE har funnet på, er det columbi-egg som alle har ventet på, er dessverre så dyptgripende i deres politiske sjel, at eneste kur som virker mot disse fastlåste traumer, er at velgerne bruker hodet ved de kommende valg. Disse maktmenneskene – med alle deres folkefiendtlige idéer og tiltak – må ikke få ny mulighet til å suge enda mer ut av din og min private økonomi, ikke få ny mulighet til å herse med folks selvråderett over egen bolig, bil, og hvordan man skal få bygge, bo og reise i Norge – uten at stat og kommune skal få plyndre – slik det er dagens innarbeidede tradisjon hos dem som har «makten» nå! Tenk nytt! Let etter partier og interessegrupper, hvor fornuften og folkets beste står i høysetet! Gi dem din sjanse i valgets time! Inkompetanse har vi pr. i dag mer enn nok av!

Hva gjør Siv Jensen med dette da?

– Det jeg synes er problematisk, er at mennesker lever i fattigdom, sier finansminister Siv Jensen. Ja, det er problematisk, og nettopp Siv Jensen er p.t. den eneste som faktisk kan gjøre noe for å gi vanlig folk litt bedre albuerom! Hun kan bl.a. gjøre 3 ting, som vil gjøre hverdagen mindre problematisk – ikke minst for barnefamilier, og dem som har høyst ordinære lønnsbetingelser, der flere og flere har problemer med å greie utgiftene:

1) Siv kan presse gjennom fjerning av alt som heter bompenger i Norge, ved at Staten tar tilbake sine egne forpliktelser for alt som heter samferdsel. Det har Norge råd til.

2) Siv kan presse gjennom at fossilt drivstoff (bensin & diesel) skal kun koste 12 kroner pr. liter levert fra bensinstasjonene, og evt. heve avgiftsnivået for bruk av el-bil, – ikke minst for rettferdighetens og solidaritetens skyld. Det har Norge også råd til.

3) Siv kan også presse gjennom øyeblikkelig opphør av eiendomsskatten som kommunene tar inn. Ingen skal måtte betale kommunal husleie for å få bo i sitt eget hus og hjem! Og det har Norge også råd til!

Så, Siv jensen, – dette er vårt forslag til hvordan du kan hjelpe til med å redusere norske borgeres følelse av å bli ribbet, så man ikke har andre muligheter til å få seg mat enn å kjøpe det som er på tilbud på REMA. Ikke har råd til å feire barnets bursdag. Ikke har råd til å sende skolebarnet på leirskole, eller konfirmantleir. Eller eneste mulighet til fornyelse blir hos Fretex eller på annet bruktmarked.

Siv Jensen, – du har makten, du er sjefen, du kan være tøff og gjøre dette, uten å bli kastet. Du kan på denne måten vise det norske folk at du, ditt parti og din regjering ikke bare er problemene folk sliter med, men du kan faktisk gjøre noe med det også! Ved neste valg vil de politiske partier – som har som mål å gjøre nettopp disse 3 ting – vinne fram. Har du da allerede gjort det, vet du hvem som vil stå øverst på seierspallen!