Intoleransen sprer seg

Publisert 13.2.2019
Foto: Colourbox

Gjennom alle år tilbake har artister omtrent verden over svertet til sine ansikter for å spille negre (unnskyld – fargete!!). Det har jo vært populært og til tider morsomt, og ingen har så vidt vites reagert negativt på det.  Men nå – plutselig – er også det blitt rasisme. Er det rasisme å ville være farget all den tid det ikke gjøres med noe negativt som mål? Hvis fargete hadde «malt» sine ansikter hvite for å illudere hvite – eller blekansikter – som også er et velkjent og akseptert uttrykk – tror jeg ikke noen av oss hvite ville reagert på det.

Nå er det altså negativt å bli kalt neger – altså svart. Man bør nå bruke betegnelsen farget – men det kan jo være så mangt. Vi har jo f.eks. også gule og brune, så her blir nok balansegangen mer og mer komplisert! Ordet rasisme er vel i dag blitt et av verdens mest misbrukte og misforståtte begreper. Noen har endatil klart å få det til å bli rasisme når man sier noe negativt om muslimer. Muslimer er altså pr. definisjon en egen rase etter noen sin mening.

Jeg kan til en viss grad være enig i at betegnelser som svartinger eller gulinger ikke bør brukes – uten at jeg sant og si ikke ser noe nedverdigende i det. Jeg skulle ikke hatt noe i mot å bli kalt hviting eller blekansikt. Hvis det skal være slik at en fargebeskrivelse av forskjellige raser skal defineres som rasisme, bør disse intolerante tullingene anskaffe seg en ordbok og finne ut hva ordet rasisme egentlig betyr! Hvis en neger nektes adgang til f.eks. en restaurant eller på en buss, er det rasisme og skal selvsagt ikke aksepteres.

Undertegnede vil alltid betegne svarte som negre, og går ut fra (?) at man ikke kommer så langt i det mer og mer intolerante ola-landet Norge at det medfører straff.

Wilfred Høsteland