Islandsk nei kan stoppe ACER

Publisert 3.4.2018

Av Vidar Kleppe.
Politisk nestleder DIN

Det norske bompenge-systemet fortsetter med økt styrke, bensin og diesel blir bare dyrere, selv om oljeprisen på verdensmarkedet er lav. De som har det trangest – får det enda trangere, egenandelene på sykdom og medisin øker, kjøpekraften til pensjonister og uføretrygdede blir mindre, tennene er fremdeles ikke en del av kroppen for det store flertallet av stortingspolitikere, asyl-baronene lever godt og har herrens glade dager i Norge, og de som har mye – får enda mer. Dette bare for å nevne noe få av de viktige sakene der Stortinget og regjeringen har sviktet det norske folk.

Og da har jeg ikke engang nevnt Norges viktige posisjon som verdens sosialkontor med et ord. Heller ikke at vi på alle områder opptrer som en lydig løpegutt for EU. Med direktiver og forordninger som ACER – og ikke minst at Stortinget i juni 2016 vedtok å underlegge Norge EUs finanstilsyn. Regjeringen måtte den gang erkjenne at dette var en avståelse av suverenitet uten at dette gjorde nevneverdig inntrykk på storting og regjering – som om Norge var et fullverdig medlem EU. Utrolig at ikke stortinget sa stopp!

Et islandsk nei til ACER redder Norge. I det norske stortinget var det dessverre flertall for å vedta EØS-direktivet om EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået ACER, som har vakt motstand fordi mange med rette mener at det vil føre til økte strømpriser og manglende norsk kontroll over egne energiressurser. Men to av tre regjeringspartier på Island har gått inn for å bruke EØS-avtalens vetorett mot forslaget. Det kan stanse innføringen også i Norge, selv om stortinget vedtok forslaget forrige torsdag den 22. mars, under første gangs behandling.

Det er derfor hyggelig å konstatere at Island nå vil bruke vetoretten mot ACER norske stortingspolitikere og regjeringen har mye å lære av «lille» store Island i denne store viktige saken, som kan medføre at Islandske politikere redde Norges selvråderett i ACER-saken.  Demokratene i Norge er glad for at to av tre regjeringspartier på Island har gått inn for å bruke EØS-avtalens vetorett mot innføring av EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået ACER.

Det er stor bekymring om EUs energilovverk her på Island. Ikke bare i vårt parti, men i nesten alle de politiske partiene, sier Óli Björn Kárason i Selvstendighetspartiet på Island til media. Hvis Island nå bruker vetoretten sin, vil det uansett blokkere for at reformen tas inn i EØS-avtalen. Dermed kan faktisk Island redde Norge fra ACER. Derfor sier jeg tusen takk – og heier på Island.