Jernbanen og E16 Bergen – Voss

Publisert 11.1.2021
Foto: Sfm.no

Nå er det skrevet mye om den vegen som går fra Bergen til Oslo og også enda lenger. Dette uten at noe har blitt gjort med denne dødsfella. Vossebanen går faktisk både ved siden av over og under E 16. så en stor rasulykke kan ta med seg mange biler og er man særs uheldig kommer dag eller nattoget mellom Bergen og Oslo og eller lokaltogene til Voss, Myrdal eller Ål å bli rammet og mange mennesker blir drept. Jeg kunne brukt VG normen at mange liv går tapt, men jeg kaller en spade en spade at mange nordmenn blir drept.

Da Samferdselsdepartementet faktisk svært mange ganger har fått melding om denne dødsfella som både bil, busser og tog kan bli utsatt for og ingenting blir gjort. Det er så ille at når noe alvorlig skjer, mener jeg alvorlig at den da sittende samferdselsminister må stilles til ansvar for drap. Det må nå for en gang skyld bli slutt med at politikerne skal gå fri, når en stor ulykke skjer, der disse ble advart og faktisk hadde tid til å gjøre noe med det, men de mener visst at å få en fergefri E 39, er viktigere enn eventuelle liv som går tapt på strekningen Trengereid Bulken, Jeg sier strekningen, for dette dreier seg om mer Enn E 16. Det dreier seg om like mye Vossebanen. Departementet har fått mange brev fra meg, som ikke er besvart.

Etter Grunnlovens § 49 har departementet plikt på seg til å svare om slike hendelser, som en eller annen gang vil skje. Jeg sier ikke kanskje, for det vil skje, men ingen vet når. Faktisk er folket de beste rådgiverne politikerne kunne gjøre bruk av, mye bedre rådgivere enn de konsulenter de bruker som de betaler for i dyre dommer av folkets penger. Ja, jeg sier folkets penger, for oljefondet er statens penger. Jeg har skrevet dette før, og staten er folket, for å gjenta det. Er det noen av politikerne som protesterer, la meg få høre protestene, enten skriftlig eller på telefon.

Etter Grunnloven er Norge ett folke demokrati, der folket har rett til etter Grunnloven å ta del i oppbygging og vedlikeholde av Kongerike Norge. Det skal nå bli slutt på å sende milliarder av kroner ut av Norge, penger vi har bruk for i Norge for at hele Norge skal kunne ta del av velstanden som stort sett er øremerket Østlandet. Dette skal vi ha en slutt på, i Grunnlovens navn. 

Hans Bauge
Samfunnskritiker