Jubler for prøveprosjekt med heroinbehandling

Publisert 1.7.2019
Kilde: Mynewsdesk
Illus.foto: Colourbox

Norge er i ferd med å bli et av de beste landene på behandling av opioidavhengighet. 

– Nå må vi gi et tilbud til de som sliter med andre stoffer, mener Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Helsedirektoratet fikk i fjor i oppdrag å utarbeide et forslag til hvordan et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) kan gjennomføres i Norge. Rapporten ble overrakt helseministeren torsdag og er utarbeidet av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). I rapporten anbefaler de at pasientene får tilbud om både injisering og tabletter med heroin og andre morfinstoffer, at det ikke kreves tidligere forsøk med LAR-behandling og at pasientene kan henvises på stedet fremfor å måtte gå via primærhelsetjenesten. Dette er progressive forslag som er i tråd med flere av anbefalingene fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

– Heroin og andre morfinstoffer i pilleform kan gi brukerne økt fleksibilitet og gjøre det lettere å jobbe, samt få flere til å slutte å injisere. Det er svært positivt at SERAF har inkludert flere inntaksmåter enn bare injisering i rapporten, mener Spinnangr.

– Debatten om Heroinassistert behandling har pågått i mange år i Norge. Selv om behandlingsformen har gode resultater, er det flere som har påpekt at tilbudet bare vil bli tilgjengelig for en liten gruppe opioidavhengige.

Selv om heroinassistert behandling bare blir et tilbud for en liten gruppe foreløpig, er dette en gruppe som har det særlig vanskelig og ikke har tilstrekkelig nytte av andre behandlingstilbud. Tilbudet kan hjelpe flere bort fra et brutalt gatemarked, redusere kriminaliteten og bidra til økt livskvalitet og funksjonsnivå. Mange foreninger på rusfeltet har kjempet for at de som sliter med opioidavhengighet skal få tilgang til flere medikamenter enn i dag, slik at færre må oppsøke gatemarkedet.

– Vi savner fortsatt et tilbud for de mange som er avhengige av andre stoffer. Også de som er avhengige av sentralstimulerende, som amfetamin og kokain, eller beroligende, som benzodiazepiner og alkohol, burde få tilbud om egnede medikamenter hvis de kan ha god effekt av det. Vi mener vi nå må utforske også disse mulighetene.