Kom katten for tidlig ut av sekken?

Kvammen. Publisert 1.4.2017

Av Norvald Aasen
Illus.foto: Colourbox

Media, den 28.03. 2017, slo opp nyheten om at Islams Råd Norge hadde ansatt en kvinne som bruker niqab i organisasjonen. Dessuten har dette rådet visstnok mottatt kroner 5 00 000 fra staten til sitt «arbeid». Flere politikere, blant dem pakistaneren Abid Raja, visstnok han også muslim, samt kulturministeren, har gått ut og kritisert tilsettingen av den niqab-kledde kvinnen. Svært uklokt mener de.

Da er det god grunn til å spørre: Ble katta sluppet for tidlig ut av sekken? Islamiseringen av det norske samfunnet går sin gang, men den skal altså helst foregå i det stille for ikke å skape unødig uro hos urfolket, nordmennene. Noen av oss som representerer de deler av urfolket som har våget å lette litt på bindet for øynene, noe som vi nærmest er pålagt for ikke å se virkeligheten, og heller ikke snakke om det man ser, risikerer tiltale og straff om vi drister oss til å påpeke denne utviklingen, endog i heller milde ordelag.

Bøtelegging for at man har uttalt «at hijab bruker vi ikke i Norge» skulle fortelle litt om dagens virkelighet i fedrelandet vårt. Diskrimineringsloven gir fritt leide for muslimer og andre som har kommet hit for å kunne anmelde nordmenn som er løsmunnet nok til å gi uttrykk for mishag over det som skjer. Overtakingen skal foregå i det stille, bare så man vet det! Det er som påminnelsen til nordmenn under krigen: «Skutt blir den»!