Etter kl. 17.00 ligger Strömstad ”legevakt” i Trollhättan!

Publisert 7.10.2017

Av Jan Hansen, frilandsjournalist (NJ Senior)
Arkivfoto: JH Media

Etter at akuttavdelingen på Strömstad Sykehus ble nedlagt, og sykehuset siden ble gjort om til flere ulike enheter, så står byen med over 12 000 innbyggere (60 000 på sommeren), uten akutt legehjelp på hverdager etter kl. 17.00 og på helger. Nærmeste offisielle ”legevakt” (for både svensker og nordmenn), er i Trollhättan som ligger hele 125 km sydøst for Strömstad. Det allerede overbelastede sykehuset, Norra Älsvborgs Länslasarett, også kalt NÄL, har altså også et ansvar for akutthjelp for alle bosatte i kommunene Tanum, Munkedal, Färgelanda, Uddevallla og Strömstad.

På hverdager før kl. 17:00, finns det muligheter å få legehjelp i Strömstad på bl.a. Bohuslinden Vårdcentral, og hvor personalet gjør så godt de kan for enhver som kommer dit for å søke hjelp. Problemet er at man etter dette klokkeslettet henvises til Trollhättan, noe som er under all kritikk. Årlige transportkostnader med enten ambulansehelikopter, ordinær ambulanse, taxi, privatbil eller buss, må jo være mye større enn å lønne 2-3 leger i ett år på en lokal legevakt. Sfm.no har fått opplyst hos Strömstad kommune og av flere politikere at det nå jobbes hardt for å få til en legevaktordning, lik den man har i bl.a. Fredrikstad. Der ligger for øvrig også Volvat Medisinske Senter som derimot er privat.

Nordmenn i Strömstad med både svensk og norsk personnummer, får etter regelverket ikke lov til å bruke akuttavdelingen på Sykehuset på Kalnes ved Sarpsborg. Selv om de betaler full skatt og syketrygdavgift til Norge (vedkommendes gamle hjemkommune), så er det folkeregisteradressen som avgjør. Dette er et problem som også norske helsepolitikere nå må gripe tak i og få løst. Det er helt uhørt at den norske staten skal få skatteinntekter uten å yte noe som helst tilbake. Nordmenn får bare bruke det aktuelle sykehuset om de blir akutt syk innenfor landets riksgrense.

Nå vet også Sfm.no at ingen skal ha blitt avvist ved legevakten i Fredrikstad, dersom de har tatt seg dit med en skade som har skjedd utenfor landets riksgrense. Sfm.no har også kontaktet den norske representanten for Nordisk Råd i København og orientert vedkommende om saken. Sfm.no kommer nærmere tilbake når vi har fått tilbakemelding fra vedkommende som for øvrig jobber i Arbeids- og sosialdepartementet.