Klassepartiet Høyre på offensiven igjen

Publisert 16.10.2020
Foto: Wikipedia

Årets statsbudsjett overrasker vel ikke så mange når man tar i betraktning hvem som sitter på toppen i regjeringen og hvem som da er finansminister!

Når Høyre er på offensiven, kan man som regel observere at da er det de eldre og syke som skal få lide.  Høyre er jo ikke deres parti – deres stemmer teller ikke, og deres helse teller derfor heller ikke, ser det ut til. Høyre har heller ingen forståelse for dem som står svakest økonomisk.

Jeg sikter bl.a. til foreslått økning av egenandelene – igjen. Det skal altså koste mer å bli syk og måtte søke lege og få medisiner. De eldre og syke ser ut til å være uønsket blant oss – Høyre ønsker oss kanskje under jorden jo før jo heller?

Økte egenandeler er selvsagt et sparetiltak. Store skattelettelser for de velstående er nemlig en utgiftspost som må inndekkes, så da er det lettest å ta fra dem som i minst mulig grad er i stand til å protestere. Dette er jo egentlig gammel Høyre-politikk. Jeg husker godt hva forrige generasjon (som nå, heldigvis for Høyre, er borte!!) –  sa om Høyre og partiets politikk; Høyre-politikken har alltid vært en stygg sak for alminnelige folk – en nedverdigende politikk – en klassepolitikk, hvor folk blir vurdert etter yrke/tittel, navn, bosted, m.m. Det er partiet som bare beskytter de rike! Høyre er kort sagt partiet som tar fra de fattigste og gir mer til de rike. Det har ikke minst den siste regjerings-perioden vist mer enn nok av!  Så det er dokumentert mer enn godt nok! Dette gjelder fortsatt – det kan ikke benektes.  Og når man ser på konservative partier i andre land så styrer de på samme blå-kalde måte.  Blåfargen passer jo utrolig godt på partiet. Noen stikkord både før og nå er jo Thatcher’s Storbritannia og Trump’s USA i dag.

Men nå får vi inderlig håpe at når revidert statsbudsjett skal lages, at der fremdeles finnes vettuge og varmere mennesker også på Stortinget – politikere som ser Høyres sosiale galskap og hensynsløshet mot dem som bygde opp landet, og som i dag er gamle og syke og med en skammelig lav pensjon hvor Staten fortsatt stjeler mer enn den har lov til.  Ref. til 10%-tyveriet fra gifte- og samboende par. La oss for enhver pris få en ny og mer menneskelig regjering etter valget!

Wilfred Høsteland