Kleppe: – Haag-domstolen ”skreddersydd” for Krekar

Publisert 11.3.2018

Av Vidar Kleppe
Politisk nestleder DIN
Foto: Wikipedia

Den internasjonale straffedomstolen i Haag er «skreddersydd» for mulla Krekar. Jeg godtar rett og slett ikke argumentet om at islamisten mulla Krekar ikke kan sendes ut av Norge fordi han i så fall vil risikere dødsstraff. Det er mange steder å sende mullaen til, og den beste plassen ville være å overføre han til varetekt i Nederland for å stilles for den internasjonale straffedomstolen i Haag. 

Flere norske regjeringer har siden 2003 lovet å utvise mulla Krekar fra Norge uten å ha fått det til. Slik går det når ulike regjeringer og norske stortingspolitikere, mangler politisk handlekraft og vilje. Som de fleste vet kom mulla Krekar Norge som flyktning i 1991, og ble vedtatt utvist av Norge allerede i 2003 da han var en fare for rikets sikkerhet. 

Den internasjonale straffedomstolen er en permanent internasjonal domstol opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen som har sete i Haag er med andre ord «skreddersydd» for mulla Krekar.