Kleppe: Helseminister Høye må rydde opp eller gå av

Publisert 14.1.2018

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge

Pressefoto: Regjeringen

Det er rett og slett en stor politisk skandale at alt for mange kreftpasienter i Norge kan dø fordi at ikke helseministeren viser «politisk handlekraft» ved å gi norske kreftpasienter gratis tilgang de nye kreftmedisinene som virker. 

Det er også et trist faktum at Bent Høie mener at medisinen spinraza er for dyr for verdens rikeste land Norge. Spinraza er den eneste medisinen på markedet som har livsforlengende effekt for pasienter med den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi. Dette medfører at norske barn heller ikke får den livreddende medisinen spinraza grunnet manglende «politisk handlekraft» fra helseministeren.   

Samtidig med dette viser Bent Høie og regjeringen ingen begrensninger når de i årene fra 2013 til 2016 i følge tall fra Norad brukte hele 136.2 milliarder kroner i norsk bistand. Om ikke helseminister Bent Høie snarest rydder i kreftmedisin og spinraza-skandalen så må han rett og slett gå av som helseminister i Norge. Nok er nok!