Klima-kommunisme med bismak!

Publisert 2.9.2019
Foto: Colourbox

MDGs byråd i Oslo bringer tankene hen på tilstandene i Sovjet-Unionen og Kina i gamle dager, da ingen skulle eie bil selv, men sykle, gå, og reise kollektivt. Hun hevder at færre mennesker skulle eie bil selv! Nemlig!

Dette er Norge og Vest-Europa i 2019. Slike gufs fra fortiden er egnet til å framkalle hysteriske latteranfall, mistro, og ordet «klima-kommunisme» kommer liksom seilende av seg selv, med en grell bismak som gjør slik gugge meget vanskelig å svelge! For hva er det ellers? Håpløshetens klimaks!

Det er å håpe at velgerne nå i september – og i 2021 – sørger for å få fjernet personer med slike diktatoriske kommunist-idéer fra alt som heter kommune-styrer og Storting! En stemme til MDG (og Venstre, som vil doble rushtids-avgiften i Oslo!) bidrar til å sende Norge tilbake til 1800-tallet! Slike politikeres uttalelser og tanker virker som kreftsvulster i vårt demokrati og parlamentariske system i moderne tid! I vår del av verden bestemmer folk selv hvor mange biler de vil ha, og hvilket drivstoff! Det skulle bare mangle!

Slutten på bompenge-kaoset!

Meget enkelt! Følg oppskriften til Carl I. Hagen: Ta det som trengs fra Oljefondet – mens vi fremdeles har det! Betal «bom-gjelden», og la kommunene få det de trenger til vei, sykkelvei, kollektiv osv., og riv samtlige av landets bomstasjoner! Så enkelt kan regjeringen gjøre det! Men viljen mangler!

Klima- og miljø-aspektet ved bompengene er for lengst uaktuelt. For de som har fulgt med (ikke V og MDG dessverre!), er de fleste nå klar over at de så å si utslippsfrie fossil-motorene er allerede kommet, og de enda bedre er på beddingen! Så da må Lan & Trine slutte å mase om «byluften i Oslo» og andre steder! Argumentene deres er like mye verd som keiserens nye klær!

Terje Haugom