Oppdatert 26.10.2022

Kjære leser og innsender!

Samfunnsmagasinet (sfm.no) er et tverrpolitisk helt fritt og parti-uavhengig nettmagasin. Vi er et av landets eldste og har vært kontinuerlig drift helt siden 1.1.1998. Samfunnsmagasinet er sterk tilhenger av presse, ytringsfrihet og ikke minst kildevern. Vi driver med allmenn journalistikk, men publiserer også ytringer og meninger om ulike forhold som omfatter hele vårt samfunn og landets innbyggere. I noen tilfeller tar vi også inn utenriks-stoff.

Direkte støtende og personkrenkende innlegg ønsker vi ikke å motta. Innlegg, meninger, leserbrev, artikler o. lign. som vi velger å ta inn, behøver ikke å være i samsvar med vårt redaksjonelle syn. Vi forbeholder oss også retten til å korrigere innhold om det ansees nødvendig.

Sfm.no har intet ansvar for innhold på eksterne nettsteder som vi eller dere måtte ønske å lenke til. Dersom en innsender ønsker å vise til et eksternt nettsted i ulike sammenheng, så ber vi vennligst om at slike linker plasseres på slutten av meldingen/brevet/artikkelen.

Feltet nedenfor kan benyttes til innsendelse i stedet for å bruke e-post. Større saker og saker med vedlegg, ber vi vennligst om blir sendt oss på e-post: post@sfm.no. Du kan skrive inntil 2000 tegn i feltet nedenfor. Vi gjør også oppmerksom på at alle, og helt uavhengig av om vår e-postadresse eller vårt kontaktskjema blir benyttet, så ber vi vennligst om at du oppgir korrekt navn og telefonnummer oppgis. Dette gjelder også den som ber om å få være anonym eller skriver pseudonymt.

OBS! Ikke skriv personlige og/eller sensitive opplysninger i dette kontaktskjemaet. Bruk da i stedet vår sikre e-post adresse post@sfm.no.

Velkommen til oss.
Vennlig hilsen redaksjonen.