Kraftig økning i leserantallet på sfm.no

Publisert 19.2.2018

Foto: Colourbox

I løpet av uke 7, hadde sfm.no over 77 000 besøk, noe som er ny rekord for oss. Det er svært gledelig å notere seg at interessen for vårt magasin er økende. Vi har nå vært over 20 år på Internett og er således et av de eldste nettmagasiner i Norge. De som i starten på 1998 spådde oss en tidlig død, sitter i dag ganske sikkert med en temmelig flau smak i munnen.

Samfunnsmagasinet er til for alle, og vi er fortsatt et tverrpolitisk fritt og partiuavhengig magasin. Vi er sterk tilhenger av presse- og ytringsfrihet, og ønsker av nevnte grunn derfor ikke å være bundet av eller knyttet til noen politiske partier, politiske fraksjoner eller politiske organisasjoner. Vi gir spalteplass til mennesker med friske meninger og ytringer om det aller meste, og på tvers av partigrenser.

Likevel forbeholder vi oss retten til å avvise innlegg, artikler, meninger, leserbrev o. lign., dvs. dersom vi mener at disse kan oppfattes som klart rasistisk, direkte støtende og/eller sterkt personkrenkende. Innlegg, meninger, leserbrev, artikler o. lign. som vi benytter, behøver heller ikke å være i samsvar med vårt redaksjonelle syn. Vi forbeholder oss også retten til å korrigere, ta bort eller endre innhold.

Det hender også i blant at vi linker til eksterne nettsteder i forbindelse med et oppslag. Vi vil i den forbindelse meddele at sfm.no ikke har ansvar for innhold på eksterne nettsider som vi måtte velge å linke til. Dersom en innsender ønsker å vise til et eksternt oppslag på et nettsted, så ber vi innstendig om at slike linker da plasseres på slutten av saken som sendes inn. Det står også sfm.no fritt til å akseptere slike linker eller ikke.

Samfunnsmagasinet drives ved hjelp av økonomiske bidrag fra lesere og annonsører. Vi mottar ikke noen form for pressestøtte, bare så det og er avklart. Vi både følger og praktiserer de regler som er nedfelt i pressens egen ”Vær varsom-plakat”. Samfunnsmagasinets ansvarlige redaktør Jan Hansen, er medlem av Norsk Journalistlag Frilans/Senior.

Velkommen til oss med det du måtte ha på hjertet!

Vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
Redaksjonen.