Kraftig økning på boligpriser i Bodø

Publisert 8.4.2024
Historisk foto 1979. Jan Hansen/Sfm.no

Skal man her etter være milliardær for å skaffe seg et husvære i Bodø? «an.no«. Når man leser overskriften om at boligprisene skal enda høyere opp i Bodø, da bør man vel se at Bodø er en by hvor det er milliardærer som skal bo, (?), eller hva med å være med i andre «foreninger» som liker rikfolket? Dette ser man jo når man ser at Bodø også krever dobbelt betalt eiendomsskatt på en skarve hytte i utmarken.

At noen kanskje betaler (med glede, noe som er tvilsomt) er nå en ting, men at også en tredjeperson skal betale for den samme hytten eiendomsskatt, er vel å tøye strikken vel langt? Dette forteller meg at her er det ingen by jeg ville bodd i samtidig som andre «aktører» holder til der og har fingrene med i en del innenfor denne kommunen.

Folk som tar seg til rette i andres enheter og med andres saker, man strengt tatt ikke har noe med og i en annen kommune i tillegg, og jager ut folk fra annen kommunes eiendom som er til for allmuen, og at den kommunen også går god for tøvet er helt uforståelig. Man må da ty til andre «løsninger» på problemer man blir påført og som da oppstår. Det er vel i slike tilfeller at de små grå kommer til anvendelse.

Ellinor Nerbø