Kraftmarkedet ødelegger for norske interesser

Publisert: 24.1.2024
Foto:Colourbox
Av Jørund Hassel, Lillehammer.

EU eier de gjeldende tidligere norske energilovene (etter 2018 -da EUs tredje energimarkedspakke ble en del av EØS-avtalen, ved siden av tilslutningen til EUs energibyrå Acer).

Norske kommuner får lov til å produsere kraft til kraftmarkedet – som kontrolleres av EUs energibyrå Acer. Og norske forbrukere må betale det de private finansspekulantene på kraftbørsene krever – og som subsidieres av våre felles skattepenger i form av strømstøtte. Slik er det blitt med felles eide og finansierte strømproduksjon som tilhører hele det norske folket gjennom kommuner-, fylker og stat. Ikke nok med det – norske strømkunder må betale for utenlandskablene til utlandet – nettopp for at EU skal kunne utøve 100% kontroll med den norske kraften.

Dette minner føydalismens tidsalder – som ble utviklet på 500-tallet – da adelen styrte. Wikipedia beskriver føydalismen slik; «Det er tre elementer som er typiske for føydalismen: lensherre, vasall og len. For å forstå føydalismen – må disse tre begrepene ses i sammenheng. En lensherre var en adelig som eide jord og land. En vasall fikk tildelt et stykke jord av lensherrens land som len. Som motytelse skulle vasallen gjøre krigstjeneste for lensherren. De gjensidige pliktene og rettighetene mellom lensherrer og vasaller danner grunnlaget for føydalismen».

EU («koloniherrene») er blitt «lensherre» over det norske kraftmarkedet og kraftproduksjonen. Norske borgere er omgjort til «vassaler» som produserer kraften for finanseliten på kraftbørsselskapet Nord Pool. Som om det ikke nok – så må norske strømkunder betale for utenlandskablene for at «lensherrene» skal få kontrollere kraftmarkedet.

Helt utrolig hva slags avtaler tidligere statsminister Erna Solberg (Høyre) og de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (Fremskrittspartiet) og Kjell-Børge Freiberg (Fremskrittspartiet) skrev under på med EU.

Denne artikkelen bør leses: https://www.nrk.no/vestland/nye-bedrifter-langs-kysten-far-ikkje-kopla-seg-pa-straumnettet-1.16711623?fbclid=IwAR2zzBlY0NYbkWKocNC5jqc22EDHRj8JonYjp7QP5PurNRu8G_FKMpmkRJw