KrF og sin neste

Publisert 10.6.2019
Foto: Colourbox

I følge nyhetene 6. juni, vil ikke Kristelig Folkeparti og Venstre gå med på Fremskrittspartiets krav i anledning bompengesaken. De to førstnevnte partiene som i gamle dager (!) var folkelige og talte den jevne borgers sak, er snudd fullstendig opp ned og bak frem. De vil beholde bompengene slik de nå er. At Venstre er sprøtt nok til å fortsette sitt miljø-hysteri, forbauser vel egentlig ikke. Men at Kr.F. ikke er villig til å medvirke til å gjøre vanlige menneskers hverdag litt bedre, forbauser enda mer.

Alle vet – også Kr.F. at den vanvittige bompenge-innkrevningen i aller første rekke rammer dem som har minst fra før – alminnelige familier så vel som enslige. Der har den siste tiden vært mer enn nok innslag i både aviser og nyhetssendinger hvordan bompenge-jungelen nå tapper folk flest for helt urimelige beløp. Hvor er KrFs kristendom blitt av? Hvor er det blitt av omsorgen for alminnelige mennesker? Er det maktbegjæret som har drept den omsorgen?   Svaret er nok JA. Både Venstre og Kr.F. har fått klimasaken på hjernen, og overdriver helt meningsløst hvor forferdelig klimakrisen er, og at den tydeligvis skal dempes ved hjelp av å ruinere folk med bompenger i tillegg til høye skatter og utallige meningsløse avgifter. Ikke rart at både Venstre og Kr.F. ligger og vipper på eksistens-grensen. Måtte de bare vippe under jo før jo heller!

Hvis Fremskrittspartiet er villig og ansvarlig nok til å stå på sine prinsipper og sitt program og løfter, så må de forlate regjeringen! Det vil de vinne på, men i første omgang har Fr.P. dummet seg totalt ut og står til ikke-troende i bompengesaken. Og Høyre fører sin diktatoriske linje som på alle andre områder. Utvilsomt Norges verste regjering etter 2. verdenskrig!

Pr. i dag ser jeg ingen andre brukbare alternativer ved årets kommunevalg enn anti-bompengepartiet. Jeg har snakket med et utall mennesker – både bilfolk og folk uten bil, og har enda ikke truffet på en eneste person som ikke vil støtte nevnte parti til høsten. Det lover godt! Så får de øvrige partiene seg en solid lærepenge som de sannsynligvis sendt vil glemme – og som de i høyeste grad fortjener. Politikerforakten bare øker mens politikerne fortsetter sin gi-blaffen-politikk over sine egne velgere og folket for øvrig! Det heter at makt gjør blind.  Jeg vil også tilføye at makt også gjør dum. Korka dum! Adressen er regjeringen Solberg og kommunestyrene i Bergen og Oslo!

Wilfred Høsteland