Kun norske flagg på 17. mai

Publisert 13.5.2020
Foto: Colourbox (Innfelt. DEM)

Kongeriket Norges Grunnlov ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Fredrik dagen etter den 17. mai. Den bestod av 110 paragrafer i fem kapitler, fordelt på 24 sider i en innbundet bok. Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag. Jeg mener derfor at det på Norges gebursdag 17. mai som er offisiell flaggdag og høytid – kun skal benyttes norske flagg.  

Grunnloven er grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger.

Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Vi vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS og Schengen.  

Demokratene vil ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en bindende folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS. Vi vil alltid sette Norge først!

Et slikt vedtak tror jeg faktisk Eidsvollsmennene som var samlet i fra 10. april til 20. mai hadde vært fornøyd med.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene