Legg dere sammen og gjør noe!

Publisert 8.3.2018

Av Terje Haugom, samfunnsdebattant
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fødselstallet blant etniske nordmenn er nå kritisk lavt. Innvandrerne derimot, de kan kunsten – og vel så det! Skal Norge overleve som en norsk, suveren og historisk nasjon, må det fødes flere norske barn! Da kvinnene for alvor forlot kjøkkenbenken for å «realisere seg selv», startet nedgangen. Helt forståelig. Det er tøft å være utearbeidende, mor og husmor på en gang! Dette skrives heller ikke som en anklage mot akkurat det!

Samfunnsutviklingen er jo blitt slik, at likestilling, klare seg selv økonomisk, oppløsning av parforhold, livsstil m.m. har innvirkning på fødselstallet. Ikke alle føler at de har tid til å få barn, andre er redde for jobbene sine, og det å inngå et forpliktende ekteskap passer ikke alle.

For å rette på statistikken, tror jeg myndighetene må lansere et belønningssystem som virkelig monner. At f.eks. alle norske par i fruktbar alder– ved å få minst 3 barn – blir belønnet med full årslønn (tilsvarende førskolelærer 100 %) til sistemann av barna er fylt 2 år, og kommet i barnehage-alder, som da betales til den av foreldrene som velger å arbeide hjemme med de små. Den som velger å ta permisjon i de 3 –x årene dette tar, må også ha garanti for å kunne komme tilbake til sin arbeidsplass etter sin innsats for folketallet i Norge! Med full mulighet til sykelønn (om sykdom inntreffer) og opparbeidet ansiennitet for perioden! Uansett – noe konstruktivt må gjøres for at Norge ikke skal bli en nasjon av gamle gubber og kjerringer, som må pleies av unge, vitale innvandrere! Legg dere sammen! Gjør noe!