Hvor legitimt er egentlig Stortinget?

Publisert 31.7.2017

Av Thorbjørn Andersen
Foto: Colourbox

Politikere – både i og utenfor Stortinget – anbefales å reflektere over spørsmålet, og tenke inngående – selv om dette tydeligvis er en vanskelig disiplin. Også her i Norge.

Mange år med grundig hjernevask har gitt resultat. (Dette gjelder selvfølgelig også for de som har møtt frem, og valgt politikerne). For det som i årevis har foregått i Stortinget – er rett og slett et vidtrekkende narrespill med den øvrige befolkning. Eller som vår dikterhøvding. Bjørnstjerne Bjørnson, i sin tid skal ha sagt: Et folk i valg, er et folk i vrøvl. OGSÅ ordet ”landsforræderi” har jeg sett brukt i den forbindelse. Spørsmålet i overskriften er helt på sin plass. Svaret – hvis det kommer – bør få den største oppmerksomhet.

Opplysningsvirksomhet er nødvendig i denne forvirringens tid, og også mange forskjellige synspunkter og definisjoner. For eksempel om sosialisme. Denne isme er definert i Store Norske Leksikon: (https://snl.no/sosialisme). Ønskes den – egentlig?  

Politikerne er prestisjebundet, og mange avisredaksjoner er tydeligvis meget forsiktige i sin omtale av hva som i virkelighetens verden har foregått gjennom lang tid – selv om redaksjonene i mange år har blitt orientert om en del lite hyggelige fakta. (Eksempelvis at det slett ikke bare er tradisjonelle sosialister som har bygget opp det enorme byråkratiet, det som nå er i ferd med fullstendig å legge en klam hånd over mye av all virksomhet).

Spørsmålet i overskriften minner meg forresten om advokat Kr. Almås, som tidlig sto frem og advarte oss andre mot de kollektive, destruktive krefter (også i Stortinget) som står bak det hele. Han skrev i klare ordelag i avisen ”Tistaposten”, Halden, allerede 30. juli 1980 – adressert til politikere i Stortinget:

”En ting bør dog alle disse politikerne ha ganske klart for seg: Jo lenger de venter med ryddesjauen – jo lenger den utsettes – desto mer skitt er man til slutt nødt til å lempe ut. Når man lar Stortinget gå på talle – som en annen saueflokk – blir bare tallen høyere og høyere for hvert år som går, inntil taket nås, og flokken kveler seg selv. Revolusjonen spiser også som kjent sine egne”.  

Men: Nå bør undertegnede kanskje slutte. For jeg har sett Halden Fengsel – bare utenfra.