Vi lever i en farlig verden – eller gjør vi det?

Publisert 7.1.2018

 Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ/Senior)
Illus.foto: Colourbox

Den danske avisen Berlingske Tidende, kunne den 6.1.2018 melde at ”Sverige forbereder borgere på krig”. Oppslaget handlet om et mulig og framtidig angrep fra Russlands side. Fra avisen har sfm.no sakset følgende tekst fra et nokså ”dramatisk” oppslag. (Sfm.no har oversatt teksten fra dansk til norsk).

Sitatet lyder som følger: «Vi forestiller oss ikke en stor invasjon, som retter sig mot hele Sentral Europa eller Nord Europa for – eksempelvis – å nå Atlanterhavskysten, men det som man kan tenke sig, er begrensede krigsoperasjoner mot deler av Sverige«, sier den tidligere svenske forsvarsminister Björn von Sydow (S), som er formann for Försvarsberedningen, til Politiken Søndag. Den svenske analyse er en konsekvens av Russlands annektering av Krim, offensiven i Ukraina og militære provokasjoner de seneste år.» Sitat slutt.

Så langt Sfm.no kjenner til, har ikke norske borgere som er bosatt i Sverige mottatt noen som helst orientering fra norske eller svenske myndigheter om en eventuell «krigstrussel» fra russernes side. Sfm.no lurer også sterkt på hva russerne vil ha å vinne på en krig mot et nøytralt og ellers fredelig land som Sverige. Et angrep fra russerne på et skandinavisk land, ville etter manges syn være en stor tabbe som ville kostet landet dyrt – på lang sikt. Sfm.no tviler på at Sverige har noe som helst å frykte fra Russland sin side. La oss heller ikke glemme at når tyskerne var jaget bort fra Finnmark under 2. verdenskrig, så trakk russerne seg stille og rolig tilbake. Russerne holdt seg også helt rolig da det tidligere DDR ble løst opp.

Sverige er ikke medlem av Nato, noe nabolandet Finland heller ikke er pr. dags dato. Nato passer for øvrig på de tre tidligere russiske republikkene Estland, Latvia og Litauen, og så langt må det vel kunne sies at russerne har forholdt seg rolig. Skulle Sverige søke medlemskap i Nato, så er det særdeles viktig for ethvert lands leder å merke seg følgende: Man har ikke noen som helst politisk eller juridisk rett til å blande seg inn i et annet lands indre anliggende, selv om det aktuelle landet er medlem av Nato, EU eller EØS.

Noen meget relevante spørsmål til Kongeriket Norge i denne saken: Skulle det i framtiden oppstå en væpnet konflikt mellom Russland og Sverige, er Norge da parat til å ta imot svenske flyktninger slik Sverige tok imot nordmenn da Norge var okkupert av Tyskland? Og så to meget viktige spørsmål: Hvordan vil Norge hjelpe egne etniske norske statsborgere som bor i Sverige? Vil Norge sørge for å ha forsvarlige flyktningboliger klare, dersom det skulle bli et rush av nordmenn som vil flytte hjem til et land, som ikke er i væpnet konflikt med russere? Et slikt ansvar hviler på Stortinget og aktuell regjering.