Livet går videre – som før!

Publisert 2.3.2020
Foto: Sfm.no

Det ser ut som om protestpartiene FrP og Sp deler syn på en del sentrale temaer i det norske samfunn – til glede for dem som vil velge med hode og hjerte ved neste valg, og ikke med den kroppsdel de sitter på. For dem som vil fortsette å reise på ferie med fly, spise god og variert kjøttmat som før, kjøre dieselbiler som før, få tilbake FM-radioen, kjempe for de gamle fylkesgrenser osv., – så bør valget høsten 2021 være en enkel sak. Aner vi konturene av noe rød-blått?

De aller fleste norske borgere er lei av reformer, restriksjoner, ekstremt overdreven grønn politikk, diesel-hets og elbil-propaganda, eiendomsskatt og bompenger, alle skal bo i blokk ved buss og bane, helst ikke i frittliggende enebolig, – og har absolutt alt å vinne ved å bruke stemmeretten med sunn fornuft. Visse små partier på Stortinget har lite og ingenting å gjøre – hverken der eller i kommune- og bystyrer rundt om i landet. Det eneste de gjør, er å gjøre det vanskelig og utrivelig for nordmenn med bil, storfe-bønder og de som vil fly. Det oser av en mix bestående av janteloven, diktatur og kommunisme, forkledd som klima-hysteri. Ved valget i 2021 er det fullt mulig å få lagt lokk på dette overdrevne, grønne propaganda-maskineriet, og bringe Norge tilbake til levelige tilstander, personlig frihet, og fred. På den måten kan livet i Norge gå videre – som før! Til beste for alle!

Molbo-avgift!

At nordmenn drikker brus og saft, er en kjent sak. Det er også en kjent sak at flere og flere av oss velger sukkerfri eller light. Det er – utfra et helsemessig hensyn – forståelig at det ble innført sukker-avgift på sukker-holdige søtsaker, snop og drikkevarer. Men – hvordan går det an å være så komplett molbo, at en innførte sukker-avgift også på sukker-frie og light-utgaver av brus og saft? Det er et interessant kasus å finne ut HVEM i nåværende eller tidligere regjeringer som var mester-hjernen bak noe så vanvittig dumt? Tør vedkommende stå fram i offentlighetens lys, så venter Årets Molbo-pris utdelt i Grieghallen ved en passende anledning!

Regjeringen anmodes om omgående å fjerne sukker-avgiften på varer og drikker som ikke inneholder sukker! Det vil i så fall hjelpe de berørte næringer som nå sliter pga. et så historisk tåpelig vedtak!

Når jeg først er inne på avgifter for «keiserens nye klær» e.l., så nevner jeg den fullstendig tullete «flysete-avgiften», som bl.a. førte med seg nedleggelsen av Rygge Flyplass, mange arbeidsplasser og Ryan Air fulgte med i dragsuget. Den «avgiften» har ingenting med klima og miljø å gjøre. Fullstendig skivebom!

Og jeg kan ikke unnlate å ta med eiendomsskatten! Når en fullt og helt eier sitt eget hjem med tilhørende grunn, så skal man likevel betale «husleie» til kommunen! Er hjemmet mitt en kommunal leilighet, kanskje? Nok en molbo-seier! Og mht. neste Stortings-valg: Det er bare ett parti som kan fjerne disse og flere tullete statlige og kommunale påfunn & avgifter! Godt valg!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.