Look to Sweden!

Publisert 4.7.2019
Foto: Colourbox

Sverige har nå innført totalt røykeforbud på offentlige steder – også ute. Bussholdeplasser, t-bane-stasjoner, på gater og plasser osv. Nå slår svenskene et solid slag for folkehelsen.

Man ser et skritt videre på veien mot totalforbud mot salg og bruk av tobakksvarer, som i realiteten er å betrakte som et vanedannende narkotikum. Det gjelder alle tobakksvarer inkl. snus og skråtobakk. Det er hevet over enhver tvil at Norge absolutt bør følge etter. Selv om røykerne og snuserne utmerket godt vet at den uvanen de har lagt seg til, er høyst skadelig for dem selv, men også både utrivelig for omgivelsene, og også dem som utsettes for passiv røyking, – tviholder de på sin «rett» til å bestemme selv.

Og nettopp her er det samfunnets og folkehelsens beste som må veie tyngst på vektskålen. Norske helsemyndigheter må gjøre som Sverige, selv om det blir upopulært til å begynne med. Både samfunnsøkonomisk og personlig vil vi alle tjene på det! Og tobakksindustrien får omskolere seg!

Terje Haugom