– Løs konfliktene, ikke unngå dem

Publisert 6.10.2017

Kilde og foto: Dale Carnegie training Norge

Norske arbeidstakere liker ikke konflikter og prøver derfor å styre unna dem. Likevel har nesten hver tiende arbeidstaker vært sykemeldt på grunn av uløste konflikter på jobben. – Det er alltid bedre å løse konflikter enn å skygge banen, mener ledertrener Grete Valseth i ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training Norge.

I en landsdekkende undersøkelse YouGov har utført for Dale Carnegie Training Norge sier nesten halvparten av norske arbeidstakere at de ikke liker konflikter, og derfor velger å unngå dem.

– Det som er det mest behagelige der og da kan fort bli til en til et stort problem over tid. Når vi unngår en problemstilling eller å si vår mening fordi vi er redde for at det skal skape konflikt, kan det bli til en ordentlig verkebyll. Ytterste konsekvens kan være sykemelding, sier Valseth.

I undersøkelsen sier 7 prosent at de har vært sykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben. 5 prosent sier de har hatt korttidsfravær i perioder, mens 2 prosent har vært langtidssykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben. Det er noen flere kvinner (9 prosent) enn menn (6 prosent) som har vært sykmeldt på grunn av uløste konflikter.

– Sykemelding koster både arbeidsgiver, arbeidstakere og samfunnet dyrt. Tallene illustrerer at det å løse konflikter på norske arbeidsplasser kan gi store gevinster. Konflikter kan håndteres, og hvis de løses på en god måte, fører det ofte til en positiv endring for alle involverte. Å løse konflikter er selvsagt et lederansvar, men den enkelte arbeidstaker må også bidra, mener Valseth.

Noen konflikter er mellom ansatte, mens andre konflikter er mellom ledelse og ansatte. Uansett type konflikt, kan mange konflikter unngås ved være bevisst på hvordan man selv opptrer og fremstår – ikke ved å unnlate å ta opp ting man finner problematisk eller uenig i. Dale Carnegie har utarbeidet fem råd som kan hjelpe deg til å mestre og løse konflikter.

– Det behøver ikke å være vanskelig eller ubehagelig å ta opp en problemstilling eller si sin mening. Det handler om å være bevisst på seg selv, sin posisjon og hvordan man kommuniserer, samtidig som man er åpen for motpartens ståsted og viser respekt. Lykkes man med å ta opp problemstillinger så tidlig som mulig, løses de ofte før det blir konflikter, sier Valseth.

– Rådene er ikke bare for de som havner i uløste konflikter fordi de skygger banen. Enkelte har en tendens til oftere å havne i konflikt med andre, noe som kan skyldes at de ikke er bevisst nok på hvilke signaler de sender ut selv eller er gode nok til å forstå motparten, legger hun til.

Fem råd for konfliktløsning:

 1. Identifiser hva det er som gjør at du er konfliktsky
  Ved å analysere og være ærlig overfor deg selv vil det være lettere å finne argumenter for å ta det opp. Hvis du for eksempel ikke tar opp en konflikt fordi du er redd for konfrontasjon, kan du analysere konsekvensene av å la være og vurdere mulige utfall. Ofte blir vi sittende fast i egne overbevisninger uten å sette tankene i et større perspektiv.
 2. Vær spørrende, ikke konfronterende
  Det en grunn til at folk gjør som de gjør og sier som de sier. Prøv oppriktig å forstå hva det er som gjør at personen har det ståstedet han eller hun har. Still spørsmål fremfor å kritisere. Kanskje finner dere ut at dere har mer til felles enn dere først trodde.
 3. Vær bevisst på dine egne ordvalg
  Sørg for at du viser respekt for den andre personens ståsted gjennom å anerkjenne det han eller hun sier, uten nødvendigvis å være enig. Fellene vi tråkker i ved konfrontasjoner er å ikke la den andre personen snakke ferdig, starte setningen med «jeg mener at», bruke «men» for å synliggjøre eget ståsted. Da kan du like gjerne droppe det, fordi da lukker den andre parten ørene med en gang. Hvis du heller starter med et nøytralt eksempel som er objektivt vil du ha lettere for å få den andre personen til å lytte til deg.
 4. Ta konflikten ansikt-til-ansikt
  Empati, ansiktsuttrykk og toneleie er elementer ved en samtale som forsvinner når vi kommuniserer på e-post eller SMS. Det kan føles som en enkel utvei. Spørsmålet er hvilket resultat vi ønsker. Ved å ta opp saken ansikt-til-ansikt får du større respekt, og den andre parten vil føle seg respekt i større grad.
 5. Finn ut hva dere har til felles
  Til syvende og sist har vi som regel et felles mål i organisasjonen. Det er gjerne veien mot målet det blir uenigheter om. Finn først områdene dere er enige om, enten det er mål, planer, eller til og med irritasjonsmomenter som illustrerer at dere er sammen om dette. Når dere har dette som bakteppe vil det være lettere å anerkjenne hverandres ståsted i konflikten.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22-26. mars 2017 gjennomført til sammen 1003 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år