Lovet et bom-fritt veinett – det var en løgn!

Publisert 18.9.2018
Av Terje Larssen, Sentralstyremedlem Demokratene i Norge
Foto: Sfm.no/Privat (Terje Larssen)

Fremskrittspartiet lovte nasjonen et bom-fritt veinett. I regjering har partiet brutt alle løfter, og i 2018 vil det bli innkrevd mer enn 10,2 milliarder kroner i bompenger. En skattlegging som i særlig grad rammer barnefamilier, levering i barnehager, jobbreiser og barn som skal kjøres til fritidsaktiviteter.

Bompengeselskaper i et antall av 47 er lukrativ biinntekt i årevis for styremedlemmer. Gjennomsnittlig honorar 15.000 kroner, og mange har verv i flere selskaper. FrP bekler 41 av 334 styreverv.

Ketil Solvik-Olsen sa seg villig til å støtte nedleggelse av bomringer i stor skala over hele landet. Nå pakker han sammen og drar til USA. Den nye samferdselsministeren Jon Georg Dale fra FrP, slo i et intervju med Dagsavisens fast at bompenger er kommet for å bli. Dette står i sterk motsetning til valgløftet fra 2013 da partiet garanterte, om bare velgerne stemte på dem, så skulle FrP i regjering fjerne samtlige bomringer. Dette var en direkte løgn. Hvorfor stiller ikke partiet kabinett spørsmål om saken? Vi vet alle svaret – de sitter nå på millionlønninger. Din stemme var ikke verd noen ting om du var en av dem som trodde på valgløftet.

Bompengeaksjonene kan være starten på en folkebevegelse, en som tvinger regjeringen til å gå for statlig overtakelse av restgjeld i eksisterende bompengeprosjekter, og fullfinansiering av alle nye veiprosjekter slik Demokratene har foreslått i flere år. Hvem har hørt om jernbaneprosjekter, der reisende belastes med passeringsavgifter lokalt? Investeringer i hovedveinettet er et kjerneansvar for en regjering, og det burde være statlig ansvar å finansiere fullt ut. Nødvendig bruk av oljeinntekter i noen år for opprusting av nasjonalt veinett slik Demokratene har foreslått, kan nå bli en realitet etter valget om folket vil. Da er det viktig at du ikke stemmer på bomringpartiene!