Må belage seg på mer togtrøbbel?

Publisert 24.1.2023
Foto: Sfm.no

3-4 Di 3 stående i Bergen som reservelok?

Har Terje Haugom i det hele tatt satt seg inn i materiellsituasjonen på norsk jernbanenett? 3 stykk Di 3 er så vidt under 10% av alle Di 3ere levert til NSB, 4 er mer enn 10%. Av den mengden med lok av type Di 3, nå type 0303, ble bare 32 bygget for NSB, i tillegg til at NSB aksepterte å ta inn 3 lok opprinnelig bygget for VR, de finske jernbanene, samt det første prøvelokket av typen. Hvis Bergensbanen virkelig trenger 10% av alle Di 3ere for å holde driften i gang, er det noe seriøst galt med infrastruktueren på Bergensbanen.

Men hvor skal du finne de 3-4 Di 3erne henne, da? I henhold til siste utgave av Norske lok og motorvogner fra 2017 er det bare 4 gjenværende Di 3ere i drift i Norge, og 2 av disse er musumslok på Hamar. Er redd Bergenserne må belage seg på å ha en sår bakende i lang tid, om Bergensbanen skal være avhengig av å ha samtlige funksjonable Di 3-lok i Norge stående i Bergen som reservelok for persontogdrift.

Di 8 kan dog være et alternativ. Det er fremdeles 7 stykk i drift i Norge. Norsk Jernbaneklubb oppgir at disse lokene driftes av Vy BBJ. Men da disse ikke har togvarmeanlegg trengs det en finke for å trekke personvogner.

Uansett er jeg redd for at bergenserne må belage seg på togtrøbbel i lang tid

Tore L. Tangen

Svar til Tore L. Tangen

Publisert 26.1.2022

Mht. lokomotiver på Bergensbanen.

Nei, jeg har nok ikke satt meg skikkelig inn i beholdningen av de gode, gamle sliterne NOHAB DI-3. At bare 3 – 4 fremdeles er i drift, er beklagelig. Enda mer beklagelig er, at mange fullt brukbare diesel-elektriske lokomotiver – og damplok – er blitt avskiltet og hensatt til nedrusting og skrapjern. Nok et eksempel på hvordan det gikk da ALT skulle elektrifiseres.

Hva om Strømmen Mek. m.fl. hadde fått i oppdrag å restaurere en 15 – 20 av DI-3, så ville Bane Nor hatt gode trekkhester å sette inn når strømmen svikter. Se bare hva buss-selskapene gjør når strømmen er for dyr, eller feil med strømmen oppstår, – de parkerer el-bussene, og fyrer opp de fullt brukbare diesel-bussene! Men NOHAB DI-3 er legender i norsk jernbanehistorie (prod. 1954-1969), og burde absolutt kunne restaureres og brukes i mange år. Med sine 1775 Hk klarer de nok Bergensbanen! Hva med Kina f.eks.? De har fremdeles mange fabrikker som produserer damplokomotiver av den gode, gamle sorten!

Terje Haugom, entusiast.