Maktmennesker og deres hunger etter penger

Publisert 14.11.2018
Foto: Colourbox

Helt siden de første biler begynte å rulle på norske veier, har maktmenneskene som styrer kommuner, fylker og Norge spekulert i hvordan man kunne få inn mest mulig penger fra brukerne – i form av avgifter. Først ved anskaffelsen av bilen, senere også på bruken. I vår tid finnes maktmenneskenes hunger etter bileiernes penger i alle slags utspekulerte utgaver. Disse formene for statlig og kommunal plyndring er for mange til å ramse opp her.

Nå drøfter Ap og KrF muligheten for å droppe bompengesystemet, og bruke «vei-prising» i stedet. Satellitt-overvåking etter GPS-metoden. Hver bil blir utstyrt med en signal-enhet, som aktiveres når bilen starter. Satelitten vil overvåke bilens bevegelser – «Storebror ser deg» -, og så får man regning for hvor langt bilen har gått i «inneværende periode». Det er grunn til å tro at Datatilsynet og de aller fleste av oss ikke vil sette særlig stor pris på slik overvåking. Det er noe som heter personvern – nemlig! Har maktmenneskene noen som helst rett til å vite hvor du og jeg er til enhver tid på døgnet? Selvsagt ikke!

Alt dette overdrevne avgifts-hysteriet som rir maktmenneskene kunne vært unngått. Oljelandet Norges olje-milliarder strøs ut med rund hånd omkring i verden – overalt hvor andre nasjoner trenger vårt eget arvesølv. Norske makt-mennesker liker å være «stor kar», og dele ukritisk ut til alt mulig! Norge skal redde afrikanske, korrupte regimer, redde regnskogen i Sør-Amerika, redde kulturlivet i Polen, drive bistand til alle som mener at de trenger, og kjøpe handlegater i London – bare for å nevne noen. Det er viktig for maktmenneskene på toppen i vårt lille land å høste ros og skryt for hvor rause og generøse vi er her i lille Norge! Gode minner når andre overtar makten på Stortinget!

Hadde maktmenneskene sett litt innover i egne rekker – til folket som viste dem tillit, – kunne de som sitt eget folks valgte tjenere – fjernet det meste av landeveisrøveriet, latt bilistene få drivstoff til 7 kr. literen, fått bedre veier, rassikring for alle vestlands-veier, bedre helsevesen, sykehjem som glitret i tilbud og omsorg, færre elever pr. lærer, osv. osv. Men nei da, statens melkeku nr. 1- bilen – gir enorme mengder melk i stats-bøtten, men kun mikroskopiske skvetter kommer bil og trafikk til gode. Og noen kyr – de elektriske – blir ikke melket i det hele tatt.

Maktmenneskene vet virkelig hva rettferdighet, likhet og solidaritet betyr. Men i maktens sentrum blir det motorveier og super jernbane, mens den livsfarlige, ras-utsatte hoved-nerven fra verdi-skapingen i vest – E-16 – til der i øst hvor verdiene «forvaltes», eksporteres, deles ut til kreti og pleti, – blir utsatt, nedprioritert, glemt. Og det mases om utslipp, forurensing, klima og miljø! Maktmenneskene er – om de vil eller ei – rene marionetter, styrt av oljeselskapene i rollen som dukke-førere: «Fortell ikke folk om alle de miljøvennlige bilene, motorene og alternative framdriftsformer som finnes som prototyper! Disse SKAL ikke settes i produksjon før oljen er nærmest oppbrukt!»

Husk: INGEN av partiene på Stortinget vil gjøre noe med dette! Men det finnes ett utenfor som vil. Samme navn som den del av regjeringen i USA som Obama tilhørte. Godt valg!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.