MDG-politiske konsekvenser

Publisert 10.2.2020
Foto: Wikipedia

I Oslo har bomring-passeringene sunket med 11 prosent, som på en annen side får konsekvenser. Nå er det planlagt nye kollektivsatsinger i Oslo, med nye T-bane-tunneler og togtunneler. Kjell Werner Johansen, assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), regner med det at i nær fremtid blir en politisk debatt om hvor disse titalls milliardene skal hentes, sier han til ABC Nyheter. Bilistene vil ikke tåle å ta på seg mer av statens eget ansvar. Ved å straffe og begrense privatbilismen bl.a. i Oslo, har MDG tydeligvis skapt et ufravikelig problem. Kanskje Bergen bør lære av Oslo, før det samme skjer der?

Som samfunnsdebattant og bilmann ser jeg det slik, at med så mange tusen milliarder i Oljefondet – og dets avkastning -, bør dette problemet kunne løses som fot i hose! Er det ikke bedre å investere det meste i landets infra-struktur? Spytte i det som trengs i Oslo og andre norske byer, oppgradere de viktigste tog-linjene i Norge til dobbelt-sporet (for sikkerhets og kapasitets skyld) – også til Kirkenes, gi Vestlandet rassikre hoved- og Europa-veier, og fjerne samtlige av dagens bomstasjoner. Bruke olje-milliardene til noe fornuftig mens vi har dem, i stedet for å salte dem ned i påvente av børs-krakk og devaluering?

Terje Haugom, samfunnsdebattant