MDG raserer den norske hovedstaden

Publisert 6.4.2021
Foto: Colourbox

De flotte trærne i Oslo – som i alle år har vært med på å smykke hovedstadens gater, – lever et usikkert liv. 12 er hugget, og 48 til står for tur. For MDG-byråd Lan har fått sykkel på hjernen. Sykkelen og sykkelveier skal være Oslos framtid. De prektige trærne vil hun ofre for å få areal til nye sykkelveier. Her snakker vi om miljø i ordets rette forstand. Bort med trærne!

Bil-hatet i MDG er så sterkt, at de nærmest går over lik for å fremme sine ville idéer om framtidens transport. At forretninger og næringsliv går dukken, betyr null og niks for dem, bare de klarer å renske Oslo for fossilbiler! Et skjær i sjøen for den nidkjære byråden er nok at Oslo ikke får de 5,6 milliarder til kollektivtransport som de hadde fått løfte om. Hareide & co har omprioritert midlene til langt viktigere prosjekter for bil og vei, i stedet for å degge for Lans kongstanker om et kommunistisk samfunn uten selv-eide privatbiler! Veldig bra, Hareide! Stå på for bilen!

Jens Book-Jensen sang så vakkert om kastanjene som blomstrer så pent i Bygdø Allé. La oss derfor håpe at høstens valg – og valget i 2023 – klarer å redde kastanjene fra byrådens motorsag! Kanskje kan mangt et under skje – også i framtiden!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.