”Me too-kampanjen” har også rammet Arbeiderpartiet

Publisert 5.1.2018

Av Ellinor Nerbø
Foto: Wikipedia

Nå som denne «me too-kampanjen» har fått fotfeste, kan også AP trekke den slutning at dette kan ha utløst at AP nå er nede for telling med brukket rygg, og rammer partiet. Det må nok en sterk ryggrad til for å få AP tilbake i togsporet etter dette.

Den som faktisk innrømmet at han hadde en noe «uakseptabel oppførsel» som han angret på, hjelper ikke stort. Om man tenker tilbake på tiden da AP satt i regjering og Giske var statsråd for vår opplæring, så må mange stille spørsmål ved om utdanningspolitikken var så mye bedre enn hva den er når Høyre har denne posten. Litt merkelig i grunnen, for da dagens statsråd i første Erna-regjering skulle lese trontalen? og dette skulle skje på nynorsk, så var ikke alt etter «oppskriften». Hvor god i «fag» er da sittende statsråd? Dette viste jo at å beherske nynorsk ikke var første prioritet for den sittende statsråd? Kan dette være en av årsakene til at enkelte politikere på Stortinget har ønsker om å fjerne nynorsk? Altså om ministeren er fra ditt eller datt parti, så spiller det ingen rolle.

At AP nå er der de er, har nok heller med måten de har sydd sammen politikken sin på hvor det å sitte i opposisjon, ikke er noe de ser ut til å prioritere godt nok. Det er nok de som sitter i partitoppen som mangler erfaring og innsikt i hva folket mener som blir problemet for AP. Der finnes nå pr i dag ingen med slik innsikt, og dette får konsekvenser for partiet som «skulle være til for folket». Men når det er sagt, så ser jeg ingen partier som vil være til for folket. De meler aller helst sin egen kake og da blir det surdeig som serveres og ingen spiselig god gammeldags bløtkake som frister folk lengre.

Svært mange i norsk politikk i dag, har ikke den ryggraden som man kunne forvente at de skulle ha, og det sikles heller etter en saftig lønn for «strevet» (om det er noe strev igjen) å streve etter? Berikelsen til egen fordel er vel heller det som må bli sannheten. Dette gjenspeiler den politikken som føres, og hvor folket må betale dyrt for den politikken som mange før dem i dag har ført, og hvor Norge nå ligger etter i å ha et land vi kunne være stolte over, men som viser seg at vi ligger etter på svært mange områder. Vi som har en natur som andre land misunner oss, og som vi ikke vet å ta vare på slik at vi har noe å «selge», men hvor turister fnyser av våre holdninger på flere og flere områder.

Når vi nordboere tar oss et opphold i andre land, eller snakker med nordmenn ute, og ser kulturer som er forskjellige fra vår egen på mange områder, så fnyser de av hva vi har å fortelle om Norge i utlandet. I mange land så har de til og med leger på samtlige apotek, og der er det nok ingen mangel på medisiner om man skulle trenge dette. Her har AP noe å lære, om de vil fortsette å være i opposisjon, noe å gripe fatt i. Men at noen i politikken ikke klarer å lukke munnen av og til, eller har en attityde som ikke ligger i «normalen», må vel sies at dette ikke er akseptabelt. I kjølevannet av noen slike oppslag av og til, så må vel noen ta lærdom av andres like feil og gjøre ting bedre selv, men det har nå AP vist at de heller ikke klarer, dette heter skikk og bruk, dette finnes i bokform for lærdommens skyld?