Meget stygg advarsel fra Høyre

Publisert 23.11.2020
Foto: Wikipedia

I følge Bergensavisen 20.november, advarer arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) mot å øke pensjonen for minstepensjonistene.  Selvsagt måtte det komme fra Høyre, og da går vi jo ut fra at KrF og Venstre også ønsker minstepensjonistene enda dårligere inntektsvilkår.   Denne gruppen har jo seilt akterut under hele Solberg-regjeringen pluss at gifte og samboende pensjonister fortsatt snytes ved 10% ekstra trekk, noe som ut fra dagens skattelov ikke er tillatt.  Men den siden kommer visstnok opp i Stortinget  i nærmeste fremtid.

Høyre beklager seg over  hvor mange milliarder som må til i årene fremover for å bedre minstepensjonistenes kår.  Oppskriften kan jo starte med å skattlegge de rike adskillig mer enn i dag.  Her har jo Høyre vært svært så rause de siste 7 årene – med skatteletter o.a. til fordel for dem som har mest fra før.  Men dette er jo som kjent tradisjonell Høyre-politikk!   Høyre har alltid – og vil alltid stå freidig frem som de velståendes parti –  klassepartiet med stor K!

Atter en ny bekreftelse på at Høyre er et pensjonist-fiendtlig parti – likeså som for de funksjonshemmede og andre svake grupper.  Her kan vel man bare si – fydda for en holdning og politikk!  Her kan man med rette etterlyse anstendigheten og moralen.

Wilfred Høsteland