Mening: Unge må spille en rolle i politisk ledelse og beslutningstaking

Publisert 9.11.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Unge mennesker over hele verden, har våknet opp til en voksende liste over nye og harde realiteter. Fanget i skyggen av en nådeløs pandemi, blir mange frarøvet ungdommens vanlige muligheter og nektes til og med sjansen til å omgås venner og familie.

Noen ser hjelpeløst på når drømmene deres om entreprenørskap, sysselsetting og akademisk suksess, kommer utenfor rekkevidde med hver nye overskrift. I mellomtiden våkner andre opp til gruens konflikter, redde for sine liv. Statistikken er dypt bekymrende.

En rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, viser at den globale ungdomsbefolkningen økte fra 1 milliard til 1,3 milliarder mellom 1999 og 2019. I samme periode falt ungdommer som var engasjert i arbeidsstyrken, med 71 millioner.

Andre rapporter fremhever den skadelige og uforholdsmessige effekten av pandemien på mange aspekter av de unges liv. Deres frustrasjon og bekymring for fremtiden er tydelig i det økende antallet ungdoms-ledede protester.

På sitt møte i 2018 gjentok regjeringssjefene i Commonwealth sin forpliktelse til å inkludere unge mennesker i beslutningstaking på alle nivåer. Ettersom verden fokuserer på å temme en rasende pandemi, må vi samle støtte fra regjeringen og ikke-statlige institusjoner og grupper for å fortsette å gjøre denne streben en prioritet. Her er hvorfor.

I Commonwealth representerer unge mennesker mesteparten av befolkningen vår. De er lyse, innovative, teknologismarte, og har et unikt perspektiv på våre muligheter og utfordringer. Vi gjør en alvorlig bjørnetjeneste for alle i samfunnene våre når vi ikke klarer å utnytte dette eksepsjonelle talentet og vitaliteten.

Patricia Scotland
Commonwealths generalsekretær

Les hele saken her: (Engelsk tekst). https://thecommonwealth.org/