Mental belastning – Mødres stress påvirker arbeidslivet

Publisert 9.12.2019
Illus.foto: Colourbox
Kilde: Youpies

Den mentale belastningen som ofte rammer mødre påvirker produktiviteten på jobb. Kvinner i Norge har større sykefravær enn menn, noe som går utover karriereprogresjonen deres. I en undersøkelse utført av Yoopies undersøkes det i h
vilken grad den mentale belastningen påvirker arbeidslivet til kvinner. Flere kvinner sykemeldt enn menn

I følge SSB har kvinner i Norge større sykefravær enn menn. Det er ofte relatert til graviditet, men er også grunnet utbrenthet. Mental belastning refererer til psykologisk stress grunnet organisering av for mange personlige eller familie-relaterte forpliktelser, og det rammer som regel kvinner. I følge tall fra SSB var sykefraværet for lønnstakere mellom 16 – 69 år på landsbasis på 7,3% for kvinner i 2.kvartal av 2019, mens det lå på 4,2% for menn.1

Privatsaker går utover produktivitet på jobb
Yoopies har i samarbeid med LabRH undersøkt hvordan den mentale belastningen går utover ansattes arbeid. I følge undersøkelsen til Yoopies , der over 1300 ansatte deltok, bruker rundt 2/3 av ansatte mellom 30 minutter og 3 timer i uken på å håndtere privatsaker på jobb. Oppgaver relatert til barn, penger, hjem og helse er de temaene som håndteres oftest. Resultatene viser også at 8 av 10 ansatte har brukt feriedager eller flexitid på håndtere privatsaker, og 4 av 10 ansatte har måttet endre eller redusere arbeidstiden av samme grunn. Hele 67% av de ansatte som deltok i undersøkelsen mener privatsaker påvirker jobben deres.

Lønnsforskjeller, kjønnsforskjeller eller begge deler?
Lønnsstatistikken viser at kvinner i Norge i dag tjener 87% av det menn gjør, samtidig har kvinner betydelig høyere sykefravær enn menn.2 I dag er likestilling i husholdningen fortsatt ulikt fordelt, og det er fortsatt kvinner som har mesteparten
1 SSB – Sykefravær: https://www.ssb.no/sykefratot/
2 SSB – Sykefravær gir dårlige lønnsutvikling

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/sykefravaer-gir-darligere-lonnsutvikling av ansvaret i husholdningen samt foreldreansvar.

I Storbritannia viser tall at kvinner sliter med å komme seg videre i karrieren etter å ha født barn. Også i Norge, hvor det er flere tilrettelagte tilsynsordninger, ser man at antall kvinner med barn under 15 år som jobber heltid og deltid har gått ned de siste 10 årene. I en tilleggsundersøkelse oppga 29% av deltidsarbeidende 3 mødre at det å ha omsorg for barn har ført til redusert arbeidstid.

Les mer her: https://yoopies.no/c/om-mental-belastning-studie-for-kvinner-i-arbeidslivet