Miljø-politikerne tar feil!

Publisert 10.10.2017

Av Terje Haugom
Politisk kommentator, Moderatene.
Foto: Wikipedia

Følgende står å lese på ABC Nyheter fredag 06.10.17: «Svevestøv fra vedfyring i byer er farligere enn utslipp fra biler, viser en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Naturvernforbundet mener gamle ovner må byttes ut med nye, rentbrennende.»

Og videre kan man lese: «1.700 nordmenn dør for tidlig hvert år som følge av svevestøv fra vedfyring, ifølge EEA. Nye beregninger fra det europeiske miljøbyrået viser at rundt 2.000 nordmenn døde for tidlig i 2012 grunnet luftforurensning. Over 80 prosent av dødsfallene skyldtes ikke nitrogen-dioksid fra dieselbiler. Det mest finmaskede svevestøvet kommer fra vedfyring.»

Er det da ikke nå på tide at byrådene i bl.a. Bergen og Oslo prøver seriøst å se sannheten om dette i øynene? Er det rettferdig overfor dieselbilister – men også andre som ikke kjører el-bil – at de skal straffes med forhøyede bompenge-takster og forhøyede årsavgifter? Den praksis de «velmenende» byråder følger – og med spesiell adresse til MDG – er jo en moderne versjon av «Keiserens nye klær»! De går helhjertet inn for å få folk til å tro at dieselbilene deres er noen helsefarlige miljø-bomber! Og derfor skal disse bileierne finne seg i å betale ekstra! Dette er renspikket svindel og lureri fra kommunens side, og burde kvalifisere til solide tilbakebetalinger, full stopp i innkrevinger, og alle sier opp sine verv som de med overlegg har misbrukt på denne måte!

Ved kommune- og fylkesvalget i 2019 må nytt friskt blod inn i byrådets funksjoner, – personer som har bakkekontakt, og som forstår at de er folkets tjenere – ikke herrefolk!