Mindre antibiotika til norske hunder

Publisert 14.11.2018
Kilde: Cisionwire
Foto: Wikipedia

For tredje året på rad har AniCura i oktober måned gjennomført en stor europeisk studie av hvordan antibiotika blir brukt i behandling av syke dyr. Studien er en del av AniCuras kvalitetsprogram og omfattet 2951 hunder i sju land. Totalt ble antibiotika foreskrevet til 11 prosent av hundene i studien, en minskning på flere prosentpoeng mot i fjor. I Norge og Sverige fik bare 5, respektive 7 prosent av hundene antibiotika.

Til sammenligning ble antibiotika foreskrevet til 21% av hundene som deltok i studien i vårt naboland Danmark.

– Norske veterinærer ligger i forkant når det gjelder ansvarsfull bruk av antibiotika. Men vi kan og bør gjøre enda mer for å minske unødig foreskriving av antibiotika til selskapsdyr. Overforbruket fører til at antibiotikaresistente bakterier trives og får fotfeste, sier Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarlig i AniCura.

Sammenlignet med tidligere års studier har flere av dyresykehusene i Europa minsket sitt antibiotikaforbruk, selv om land som Tyskland, Østerrike og Danmark fremdeles ligger på et relativ høyt nivå når det gjelder bruk av antibiotika.

– Det er gledelig å se at vi har lykkes i vår målsetning om å minske antibiotikaforbruket gjennom ansvarsfull bruk og god hygiene, selv om vi selvsagt har en lang veg å gå i flere land, sier Ulrika Grönlund.

Studien om antibiotika i europeisk veterinærmedisin ble gjennomført i oktober innen rammene for AniCuras kvalitetsprogram (QualiCura), og er en del av AniCuras arbeid med å kartlegge, følge opp og arbeide for en klokere bruk av antibiotika for selskapsdyr.